10 Aralık 2014

Zayıflama çayları böbreklerin sonunu getiriyor

ile admin

Kronİk böbrek hastalığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de adeta salgın halini almış olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Toplumu ilgilendiren sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol almayı ilke edinmiş olan Türk Nefroloji Derneği kuruluşunun 40. yılında böbrek sağlığı ve hastalıkları konusunda toplum bilincini ve farkındalığı artırmak, erken tanının önemini vurgulamak ve kronik böbrek hastalığının insan sağlığı ve ülke ekonomisi üzerindeki ağır yükü hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla ‘Böbrek Sağlığı Otobüsü’ projesini gerçekleştirildi.

KRONİKLEŞİYOR
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Görevlisi ve Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Ateş, ‘Tarama yapılan bireylerin yüzde 10’unda kronik böbrek hastalığı tespit edildi. Kronik böbrek hastalığı sıklığının yaş ilerledikçe arttığı ve 70 yaş üzerindeki her 4 kişiden birinin kronik böbrek hastası olduğu saptandı. Kronik böbrek hastalığı saptananların sadece yüzde 5.7’si hastalığın farkında idi. Tarama yapılan bireylerin yüzde 42.6’sında hipertansiyon saptandı.

HİPERTANSİYON
Hipertansiyon sıklığı yaşla birlikte artış gösteriyor ve 70 yaş üzerinde yüzde 80’e yükseliyordu’ dedi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Görevlisi ve Türk Nefroloji Derneği Genel Sekreteri Turgay Arınsoy ‘Uzakdoğu’dan gelen zayıflama çayları, uzun süreli kullanımlarda akut böbrek yetmezliğine neden oluyor. Zaten bilinçsizce kullanılan bitki ve bitki çayları böbrekleri yoruyor, olumsuz sonuçlara neden oluyor’ diye konuştu..

YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Kamil Serdengeçti de şunları dile getirdi; ‘Sonuç olarak; sağlıklı beslenme, tuzu azaltma, düzenli egzersiz yapma, sigaradan kaçınma gibi yaşam tarzı değişikliklerinin toplumun büyük kısmı tarafından benimsenmesi obezite, şeker hastalığı, hipertansiyon ve dolayısıyla kronik böbrek hastalığının kontrolüne önemli katkı sağlayacaktır.’