10 Aralık 2014

Yurtdışı Hastalara Verilecek Sağlık Hizmeti ve Muhasebeleştirme Kayıtları

ile admin

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nca Yurtdışı Hastalara Verilecek Sağlık Hizmeti ve Muhasebeleştirme Kayıtları hakkında duyuru yayımlanmıştır;

 

 

-DUYURU-
       Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri ve Tek Düzen Muhasebe Sisteminde Kurumlar Tarafından Yapılması Gereken İşlemler
          Bilindiği üzere Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri konulu 13/06/2011 tarihli ve 41 sayılı genelgesi yayımlanmıştır.
          Söz konusu genelge hükümlerine göre yapılacak giderler ile elde edilecek gelirlere ilişkin muhasebe kayıtları aşağıda gösterilmiştir.
                                                                                                            BORÇ                                 ALACAK
1-Hastaneler Yurtdışı Hasta İl Koordinasyon Merkezi, Yurtdışı Hasta Birimleri ve Yurt Dışı Hasta Çağrı Merkezin’de görevlendirmek üzere yönlendirme elemanı ve tercüman çalıştırılması ile ilgili giderleri, 
740.123.14-Yurt Dışı Hasta Yönlendirme Elemanı ve Tercüman Alım Giderleri               XXX
                                                                         320.06- Gerçek ve Tüzel Kişilere Olan Borçlar            XXX
                                                                         360-Ödenecek Vergi ve Fonlar                                   XXX  
 
2-Hastaneler bu kapsamda fatura üretirken;
  120.09.04-Yurt Dışı Hastalar için Özel Sigortalardan Alacaklar                                       XXX
                                                             601-Yurt Dışı Gelirler Hesabı                                                  XXX 
 
3-Hastanelerin, İl Sağlık Müdürlükleri için % 10 pay ayırırken yapmaları gereken muhasebe kaydı;
770.14- Sağlık Müdürlüğü Turizm Giderleri Payı                                                                   XXX
                                                                  336.20- Sağlık Müdürlüğü Sağlık Turizmi Katkı Payı          XXX
 
 
4- İl Sağlık Müdürlükleri,  hastanelerden tahsil ettiği % 10 ‘ luk payı ,
         
102-Bankalar                                                                                                                       XXX
                                                          602.10- Sağlık Turizmi ve Turist Hasta Geliri Katkı Payı               XXX
şeklinde muhasebeleştirmelidir.