22 Ocak 2016

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı-09.01.2016

ile admin

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başvuru Başlangıç Tarihi    : 09/01/2016

Son Başvuru Tarihi             : 22/01/2016

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. Bu kadrolara başvuracak adayların ilgili Yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakı süresi içerisinde Üniversitemiz Rektörlüğü’ne teslim etmeleri gereklidir.

ADRES: Yüksek İhtisas Üniversitesi Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat/ANKARA

PROFESÖRLÜK KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 – Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 – Özgeçmiş

3 – Yayın listesi

4 – İki adet vesikalık fotoğraf

5 – Nüfus cüzdanı örneği

6 – Doçentlik belgesi

7 – Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 – Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD.

DOÇENTLİK KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 – Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 – Özgeçmiş

3 – Yayın listesi

4 – İki adet vesikalık fotoğraf

5 – Nüfus cüzdanı örneği

6 – Doçentlik belgesi

7 – Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 – Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 – Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 – Özgeçmiş

3 – Yayın listesi

4 – İki adet vesikalık fotoğraf

5 – Nüfus cüzdanı örneği

6 – Noter onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

7 – Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. Dr. kadrosuna atanmış ise -varsa-atanma yazısı)

8 – Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar -daha önce çalışıp ayrılsalar bile- çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü.

9 – Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD

Yardımcı Doçentlik için yabancı dil sınavı 27/01/2016 günü saat:14:00’te Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat/ANKARA adresindeki Üniversitemiz Rektörlük Merkezi’nde yapılacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

UNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Kadın Hast. ve Doğum

Profesör

1

Genetik alanında doktora, Perinatoloji alanında
çalışmalar yapmış olmak.

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Beyin Cerrahisi

Profesör

1

Pediatrik Beyin Cerrahisi alanında, kafa travması üzerine çalışmalar
yapmış olmak ve bu konuda yurtdışı deneyimi bulunmak.

Temel Tıp
Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

Biyoaerosol, bakteri-mantar hücre içi haberleşme sistemleri, nano – teknoloji alanında tecrübeli olmak.

Dahili Tıp
Bilimleri

Fizyoloji

Doçent

1

Doçentliğini Fizyoloji alanında almış olmak.

Dahili Tıp
Bilimleri

Radyoloji

Yrd. Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu ve Radyoloji alanında uzmanlığını almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fak.

Hemşirelik
Bölümü

 

Profesör

3

Hemşirelik lisans mezunu olmak. 
Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

Hemşirelik
Bölümü

 

Doçent

3

Hemşirelik lisans mezunu olmak. 
Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.  

Hemşirelik
Bölümü

 

Yrd. Doç.

3

Hemşirelik lisans mezunu olmak.  
Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.  

Beslenme ve Diyetetik Böl.

 

Yrd. Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu, Endokrinoloji
ve Metabolizma Hastalıkları uzmanı olmak. 

Beslenme ve Diyetetik Böl.

 

Yrd. Doç.

1

Beslenme veya Diyetetik alanında doktora yapmış olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoloji

Yrd. Doç.

1

Tıp Fakültesinde Fizyoloji alanında doktora yapmış olmak.

137/1-1

Sağlık Aktüel – www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png