9 Ocak 2015

Yönetmelik ve tebliğ değişikliklerinden dolayı EKAP üzerinde yürütülecek işlemlerde dikkat edilecek hususlar

ile admin

Kamu İhale Mevzuatında bazı değişiklikler yapılmasına ilişkin mevzuat değişikliği taslağı Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere gönderilmiş olup, bu değişikliklerin 07.06.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanması planlanmıştır. Bu değişikliklerden bir kısmı yayımı tarihi itibari ile yürürlüğe girecek olup, yapılan değişikliklerle ön yeterlik şartnamesi/idari şartnamelerde, sözleşme tasarılarında ve bazı standart formlarda değişiklikler yapılmış ve bu değişikliklerin bir kısmı da ön yeterlik/ihale ilanına yansımaktadır.

Bu itibarla,

1. Ön yeterlik/ihale dokümanı bu değişikliklerden önceki mevzuat hükümlerine göre hazırlanan ve onaylanan ancak ön yeterlik/ihale ilanı hazırlanmamış (ilansız pazarlık usulüne göre yapılan ihalelerde davet yapılmamış) ihalelerin doküman onayları söz konusu değişikliklerin Resmi Gazetede yayımlandığı tarih itibarıyla kaldırılacaktır.   Bu dokümanların yeni yönetmelik hükümlerine göre tekrar hazırlanması gerekmektedir.

2. Ön yeterlik/ihale ilanı hazırlanılarak Kurumumuza gönderilmiş, ancak 06.06.2014 tarihli Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanmamış tüm ön yeterlik/ihale ilanları yeni mevzuata uygun olarak hazırlanabilmesi için iade edilecektir. Dokümanı ve ilanı yeni mevzuat hükümlerine göre hazırlanmış ihalelerin ön yeterlik/ihale ilanları söz konusu değişikliklerin Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip tekrar EKAP üzerinden Kurumumuza gönderilecektir.

3. Bu duyurunun yayınlanmasından mevzuat değişikliklerinin Resmi Gazetede yayımlandığı tarihe kadar ön yeterlik/ihale ilanlarının EKAP üzerinden gönderilmesine izin verilmeyecektir.
Mevzuat değişikliklerinin Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren ön yeterlik/ihale dokümanları EKAP üzerinden yeni mevzuat hükümlerine göre hazırlanacaktır.

4. İstisna/kapsam dışı olan ihaleler yukarıda belirtilen yönetmelik değişikliklerine bağlı hususlardan etkilenmeyecek, bu ihalelere ilişkin ilanlar kesintiye uğramadan Kamu İhale Bülteninde yayımlanmaya devam edecektir.

Bütün idarelere önemle duyurulur.