10 Aralık 2014

Yönetici Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge

ile admin

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/ 20117                                                   04 Mayıs 2011

Konu : Yönetici Birim Performans Katsayısının

Uygulanmasına Dair Yönerge

 

İlgi: 05/11/2010 tarihli ve 44112 sayılı yazımız.

 

İlgi yazımız ile Bakanlığımıza bağlı kurumlarda baştabip, baştabip yardımcısı, hastane müdürü, hastane müdür yardımcısı ve başhemşire olarak görev yapan yönetici sınıfı personelin birim performans katsayısının tespitine ilişkin olarak hazırlanan “Yönetici Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge”nin 05/11/2010 tarihli ve 44101 sayılı Makam Onayı ile 01/10/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe konulduğu bildirilmiş idi.

 

03/05/2011 tarihli ve 19879 sayılı Makam Onayı ile “Yönetici Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge”de değişiklik yapılmış olup, değişiklik 01/04/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuştur.

 

Mezkur Yönerge değişikliği ile kurumların borçlanma oranında, Borçluluk Süresi Katsayısı Tablosunda, Ek Ödemeyi Zamanında Dağıtma Tablosunda, Mali Büyüklük Katsayısı Tablosunda değişiklikler yapılmıştır.

 

Mezkur Yönerge değişikliği 01/04/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe konulduğundan, 2011 yılı Mayıs ayının ilk haftasında hesaplamaları yapılacak olan 2011 yılı Nisan ayı Yönetici Birim Performans Katsayısının hesaplamasında mezkur Yönerge değişikliği çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Mezkûr Yönergeye www.performans.saglik.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Bilgilerinizi ve yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde uygulama tesis edilmesi hususunda gereğini rica ederim.  

Dr. Hasan GÜLER

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı