10 Aralık 2014

Yoğun Bakım Bilgi Formu Hakkında Duyuru

ile admin

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından Yoğun Bakım Bilgi Formu Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır .

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

 

 

 

Sayı   :  B.10.0.THG.84.00.021

 

 

 

 

 

 

 

Konu :  Yoğun Bakım Formları                                            10690 * 09/03/2011        

 

………………………VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

 

İlgi: 21.06.2010 ve B.10.0.THG.0.10.00.15/010-06-25009 (2010/45) sayılı Genelgemiz.

 

 

Hastanelerin yoğun bakım servislerinde verilen hizmetin kapasitesini ve performansının ölçülebilirliğinin sağlanabilmesi, bu konuda yapılacak planlamaların gerçekçi olabilmesi amacıyla Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sayfasında oluşturulan Yoğun Bakım Bilgi Formu verilerinin doğru ve zamanında düzenlenmesi önem arz etmektedir.

         Söz konusu Formunun birer aylık periyodlar ile toplanması sebebiyle istatistik ve analizlerde bir takım sorun ve aksaklıklar tespit edilmiştir. Bu nedenle halen kullanılmakta olan mevcut formun revize edilmesi ve toplanma periyodunun değiştirilmesi ihtiyacı duyulmuştur.        

         İlgide kayıtlı yazıda belirtilen Yoğun Bakım Bilgi Formlarının veri giriş süresi, veri giriş aralığı ve form içeriğinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Yoğun bakım formu 2011 Nisan ayından itibaren 3’ er aylık dönemler halinde gönderilecektir. Verisi girilmiş olan Ocak 2011 verilerini de kapsayacak şekilde Nisan ayında ilk 3 aylık (Ocak-Şubat-Mart) dönem verileri girilecektir. Hastaneler Forma; üçer aylık dönemleri takip eden Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarının 1 ile 15’i arasında 3 aylık verileri girecek, Sağlık Müdürlükleri ise 15 ile 20 si arasında hastanelerinin girmiş olduğu verileri kontrol edip onaylayacaklardır. Sistem ayın 20 sinden sonra kapanacağından veri girişlerinin öngörülen süreler içerisinde yapılması gerekmektedir.

         Bakanlık merkezinde yapılan kontrollerde, telefon ve e-mail ile yapılan uyarılara rağmen yoğun bakım form verilerini girmeyen veya yanlış veri giren  sağlık kurum ve kuruluşları tespit edilmiştir. İl Sağlık Müdürlüklerinin ve hastanelerdeki yoğun bakım biriminde çalışan sorumluların ihmali görülmektedir. Bakanlıkça bu formdaki verilere dayalı olarak istatistik ve analizler yapıldığı için ilgili kişilerin gerekli özeni göstermesi gerekmektedir.

         İl Sağlık Müdürlükleri; yoğun bakım formlarına veri girişinde yaşanacak problemler, yeni açılan kurumlara kullanıcı kodu ve şifresi verilmesi ve değişmesi gereken kurumlarının olması durumunda Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde aşağıda unvanı, isim ve iletişim bilgisi bulunan personele ulaşarak gerekli düzenlemelerin yaptırılması gerekmektedir. Yoğun Bakım Bilgi Formu klavuzu, giriş yapılan sayfada yayınlanmıştır.

Gereğini rica ederim.                                                              

                                                                                                                                               

                                                                                             Prof. Dr. Adnan ÇİNAL

                                                                                          Bakan a.   

                                                                                 MüsteşarYardımcısı V.  

 

                                                                                   

DAĞITIM       :                                                                                

81 İl Valiliğine

                                                                                   

Yoğun Bakım Bilgi Formu Teknik Bilgi İrtibat :

Şube Sor. Sefa GÜNGÖR  Tlf: 0312 585 15 01

 

 

Duyurunun aslı için tıklayınız.