22 Ocak 2016

‘Yılın Hastane Eczacısı Proje Yarışması’nda birincilik ödülü aldı

ile admin

Ecz. Esra Özdağ konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘Akılcı İlaç Polikliniği’ uygulaması hakkında şu bilgileri verdi: “Hastanemize başvuran hastalarımız hekimler tarafından polikliniğimize yönlendiriliyor. Hastalarımızın ilaç kullanım alışkanlıkları değerlendiriliyor ve tedavi süreci gerekli öneriler ile kontrol altında tutuluyoruz. Yurt dışındaki örneklerini ve konu ile ilgili bilimsel çalışmaları göz önünde bulundurarak geliştirdiğimiz yaklaşımımızda hastaların kullandıkları tüm ilaçlar, ilaç-ilaç etkileşimleri, ilaç-besin etkileşimleri, ilaç-hastalık etkileşimleri değerlendirilerek hastaya özel İlaç Takip Çizelgesi hazırlıyoruz. Devam eden süreçte hastalarımızı belirli aralıklarla kontrole çağırarak durumlarını takip ediyoruz.Hastalarımızda ilaç konularında bilgi düzeylerini arttırıp, değer duygularını geliştirerek oluşan farkların kayıt altında tutulması kanıta dayalı sağlık iletişiminin geliştirilmesi konusunda sağlık sistemine çok şey kazandıracaktır. Akılcı ilaç polikliniği projesi sadece yarışmada birinci olmadı. Aynı zamanda sağlık hizmeti sunumuna yeni bir anlayış getirdi. Özellikle eczacılık mesleği açısından değerlendirildiğinde eczacının sistem içindeki sorumluluklarını da dile getirme imkanımız oldu.”

KÜÇÜKOĞLU: “ÖRNEK PROJE”

Tüm dünyada yanlış, gereksiz, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç kullanımı çeşitli boyutlarda sorunlara neden olduğunu kaydeden Genel Sekreter Küçükoğlu da Akılcı İlaç Polikliniği uygulamasının tüm Türkiye’ye örnek olabilecek bir proje olduğunu belirtti. İlerleyen aşamalarda Akılcı İlaç Polikliniği uygulaması Türkiye’nin pek çok ilindeki hastanelerde hayata geçirileceğini belirten Küçükoğlu, “Ordu ilinin bu konuda öncülük yapmış olması da ayrıca gurur vericidir. Bireylerin hatalı ilaç kullanımından zarar görmesinin önlenmesinde eczacıların aktif rol oynadıkları göz önünde bulundurulursa ülkemizde kronik hastalıklardan kaynaklı komplikasyonların önlenebilmesi adına bu uygulamanın önemli bir fark oluşturabileceğini düşünmekteyiz” dedi.