22 Ocak 2016

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı-30.12.2015

ile admin

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 – Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent) alınacaktır.

2 – Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3 – Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

4 – Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

5 – Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

7 – Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

8 – Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

9 – Başvuru adresi: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Çankırı Cad. Çiçek Sok. No: 3 Kat: 4 Ulus/ANKARA

(*) Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

(**) Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara başvuran adayların Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

 

İLAN

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI ALANI

UNVANI

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Doçent

2

1

Avrupa Birliği güvenlik ve dış politikaları ile Amerikan dış politikası üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

İdare Hukuku

Yardımcı Doçent

2

1

Kamu denetçiliği konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Yardımcı Doçent

2

1

Medikal 3 boyutlu görüntüleme tabanlı karar destek sistemleri konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Doçent

1

1

Güç katsayısı düzeltim devreleri ve arı kolonisi optimizasyonu konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Malzeme Mühendisliği

Nano Malzemeler

Yardımcı Doçent

3

1

Lisans ve doktora derecelerini Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünden almış olmak. Malzemelerin aşınma davranışlarının ve metal matriksli kompozitlerin akım destekli sinterlenmesikonularında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Profesör

1

1

Yüksek oranda doğal puzolanların çimento – beton sistemlerinde kullanılması ve beton harçlarında hızlandırılmış yöntemle alkali silika deneyleri (ASR) üzerine Uluslararası dergilerde çalışmaları olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri

(Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri)

Yardımcı Doçent

1

1

Çocuklarda ahlâk ve karakter eğitimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Doçent

1

1

Doçentliğini Türk Dili bilim alanından almış olmak. Derleme temelli dil çalışmaları yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatları

Ermeni Dili ve Edebiyatı

Doçent

1

1

Ermeni sorunu ve Türk-Ermeni ilişkileri konularında çalışma yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

 

Yardımcı Doçent

1

1

Klinik Psikoloji alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Çocuk, ergen ve yetişkinlerde mizaç, mizacın psikopatoloji üzerine etkisi konularında çalışmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Felsefe

Felsefe Tarihi

Yardımcı Doçent

1

1

19.ve 20.Yüzyıl Avrupa Felsefesi alanında uzman olmak; Fenomenoloji ve Hermeneutik üzerine çalışmaları bulunmak;İngilizce ders verebilmek.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Yardımcı Doçent

3

1

Mesane kanserlerinde açık-robotik sistektomi ve böbrek taşlarının perkutan cerrahisi konularında çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

1

1

Retina ve koroid kan akımı üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

1

Pediatrik anestezi konusunda deneyimi olmak, ekokardiyografi eğitimi almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

1

Doğum İndüksiyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak, tüp bebek konusunda deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

1

TAVI ve karotis arter stentlemesi konularında deneyimi ve çalışmaları olmak. Perkütan mitral kapak tamirinde deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Tıbbi onkoloji uzmanı olmak, epidemiyoloji ve klinik çalışma yöntemleri konusunda eğitim almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Doçent

1

1

Nörobruselloz, Kırım Kongo kanamalı ateş, hastaneenfeksiyonları ve sağlık çalışanlarının sağlığı konularında deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

1

Pulmoner emboli ve astım konusunda çalışmaları ve uykuda solunum bozuklukları konusunda deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

1

Çocuk akciğer hastalıkları konusunda çalışmaları ve sosyal pediatri alanında deneyimi olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

Doçent

1

1

İlkçağ felsefesi, İbn Rüşd’ün varlık Felsefesi, İslam Ahlak Felsefesi ve İslam Akılcılığı konularında çalışmaları olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tasavvuf

Doçent

1

1

18-19.y.y.Osmanlı Tasavvufu ve Mutasavvufları hakkında çalışmaları olmak.

İslami İlimler Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

Doçent

1

1

Osmanlıda Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mülhak Vakıflar ve Vakıf sistemi hakkında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık İşlemleri Yöneticiliği

 

Yardımcı Doçent

3

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Sağlık kurumları yönetimi alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

 

Yardımcı Doçent

2

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını çocuk gelişimi ve eğitimi alanında yapmış ve aile eğitimi konusunda çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Profesör

1

1

Cad / Cam inleylerin renk stabilitesi üzerine çalışma yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Pedodonti

Yardımcı Doçent

2

1

Mine remineralizasyonu sonrası minenin kristalografik yapısı konusunda çalışma yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Endodonti

Yardımcı Doçent

2

1

Rotary alet sistemlerinin kök kanal duvarlarına etkisinin SEM analizi ve dual-cure ile epoksi bazlı kök kanal dolgu patları konusunda çalışma yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Periodontolji

Yardımcı Doçent

2

1

Diabetlilerdeki dental implantlarda proinflamatuar markerlar veperiimplant doku parametreleri konusunda çalışma yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Restoratif Diş Tedavisi

Yardımcı Doçent

2

1

Farklı kuafaj materyallerinin pulpa kök hücrelerine etkileri konusunda çalışma yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Yardımcı Doçent

2

1

İnfraorbital foramen, kanal ve çene yapıların KIBT ile incelenmesi konusunda çalışma yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Yardımcı Doçent

2

1

Miyofasiyal ağrılı hastalarda baş etme tutumlarının değerlendirilmesi konusunda çalışma yapmış olmak.

11791/1-1

Sağlık Aktüel – www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png