10 Aralık 2014

Yetki Devri hakkında bakanlık duyuru

ile admin

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nca Yetki Devri hakkında bakanlık duyuru yayımlanmıştır;

“Bakanlığımız uhdesinde olan bölümler arası aktarma yapma yetkisi, Strateji Geliştirme Başkanlığınca sınırları belirlenmek kaydıyla, kurum/ kuruluş harcama yetkililerince kullandırılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu bağlamda, kurumlarımızın sunacakları sağlık hizmetlerinde etkinliğin ve verimliliğin artırılması, bürokrasinin azaltılması, kaynak ve zaman israfının önüne geçilmesi amacıyla 2011 Yılı Bütçe İşlemleri ilgili yazımız ve eki örnek aktarma formu şeklinde uygulanacaktır.”

ÖRNEK AKTARMA TABLOSU için Tıklayınız