10 Aralık 2014

Yeşil Kart uygulamasının devri ve bekleyen ödeneklerin harcanması

ile admin

Yeşil Kart uygulamasının Sosyal Güvenlik Kurumu’na devri ve bekleyen yeşil kart ilaç, optik, üniversite ve özel hastane ödeneklerinin harcanması ile ilgili duyuru yayımlanmıştır;

Eczanelerin, optik müesseselerinin yeşil kart sahibi kimselere vermiş oldukları ilaç ve optik bedelleri giderleri ile üniversitelerin ve özel hastanelerin yeşil kart hak sahibi kimselere vermiş oldukları tedavi hizmet bedellerinin giderlerinin karşılanmasına ilişkin uygulamalar 01.01.2012 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı’ndan Sosyal Güvenlik Kurumu’na devredilecek olup söz konusu yeşil kart uygulamaları Genel Sağlık Sigortası Kapsamında değerlendirilecektir.

Bu nedenle 2011 yılından kalan yeşil kart faturaları için Sağlık Bakanlığınca 2012 yılında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Bunun için kurumlarımızın yeşil kart ilaç, optik, üniversite ve özel hastane faturaları ile ilgili tahakkuk işlemlerini tamamlayıp yıl sonuna kadar ilgili muhasebe müdürlüğü mal müdürlüğü ve saymanlık müdürlüklerine ileterek “323-Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabı’na” aldırmaları gerekmektedir. Ayrıca Kasım ayı da dahil olmak üzere bu güne kadar gönderilen, harcanmayan yeşil kart ilaç, optik, üniversite ve özel hastane ödeneklerinin ay sonuna kadar tahsil edilmesi gerekmekte olup tahsil edilmeyen, kullanılamayacak durumdaki yeşil kart ödenekleri 02.12.2011 tarihinde tenkis edilip söz konusu yeşil kart ödeneklerini aktif olarak kullanabilecek durumda olan kurumlara aktarılacaktır.