10 Aralık 2014

Yeşil Kart ayakta tedavi sağlık malzemesi giderlerinin ödenmesi

ile admin

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Yeşil Kart ayakta tedavi sağlık malzemesi giderlerinin ödenmesi hakkında duyuru yayımlanmıştır;

Yeşil kart ayakta tedavi sağlık malzemesi giderlerine ilişkin olarak tanımlanan 15.01.31.62-07.3.1.11-1-03.9 bütçe tertibinin, Maliye Bakanlığının KBS sisteminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle kullanılamadığı ve bahse konu giderlere ait faturaların incelenip bağlı bulundukları muhasebe birimlerine (mal müdürlüğü veya muhasebe müdürlüğü) teslim edilemediği tespit edilmiştir. Bu yüzden bahse konu giderlere ait inceleme aşamasından geçmiş tahakkuka bağlanmış fatura tutarlarının Sağlık Müdürlüklerince tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir.

Konunun Sağlık Müdürlüklerince takip edilerek kendi illerinde bulunan tüm kurumlara duyurulması ve kurumların söz konusu giderlere ait fatura tutarlarının resmi yazı ile bildirilmesi ve [email protected] e-posta adresimize ayrıca mail ortamında bildirilmesi önemle rica edilir.