10 Aralık 2014

Yeni Yatırımların Planlanması-3 konulu duyuru

ile admin

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Yeni Yatırımların Planlanması-3 konulu duyuru yayımlanmıştır;

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı: B-10-0-THG-0-59-00-01-842.99/39880       30/09/2011

Konu: Yeni Yatırımların Planlanması-3

 

 

………………. VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

 

Bakanlığımızca yapılan çalışmalar sonucunda; 2012 ve 2013 yıllarında il veya ilçe merkezlerinde yeni hizmete açılması planlanan yeni bina ve ek binaların belirlenen tarihlerde hizmete açılabilmeleri için inşaat sürecinin takibi ve geçici kabulün yapılması akabinde kurumun hizmete girebilmesi için donanım ihtiyaçlarının bu aşamada tamamlanmış olması gerekmekte olup, bu amaçla EK-1’deki kurumlar ile belirtilen gün (12/10/2011) ve saatte toplantı planlanmıştır.

 

Bu kapsamda toplantıya çağrılan kurumların tıbbi cihaz, demirbaş ve mefruşat ihtiyaçlarının giderilmesi, kaynakların etkin kullanılarak sağlık hizmetlerinin kaliteli, verimli, erişilebilir ve hakkaniyetli sunumu için ihtiyaç tespiti ve ihtiyaçların giderilmesine yönelik planlamalar yapılacaktır.

 

Söz konusu planlamanın yapılabilmesi için EK-2 ve EK-3’teki formların doldurularak en geç 10/10/2011 tarihine kadar ivedi olarak [email protected] elektronik posta adresine gönderilmesi ve resmi yazı ekinde Genel Müdürlüğe ulaştırılması gerekmektedir. Ayrıca yatırımların son durumlarını gösterir fotoğrafların da toplantıda hazır bulundurulması gerekmektedir.

 

Toplantı, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü B Blok 3. Kat Toplantı Salonunda yapılacaktır. Toplantıya konuyla ilgili Sağlık Müdür Yardımcısı, ilgili kurumun Başhekiminin (Kurucu Başhekim) ve Hastane Müdürünün (Kurucu Müdür) katılımlarının sağlanması hususunda;

 

Gereğini rica ederim.

 

 

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

EKLER:

EK-1 Toplantı Katılım Listesi (1 Sayfa)

EK-2 Talep Değerlendirme Formu (2 Sayfa)

EK-3 Hastane Yatırımları Yeni Bina Bilgi Formu (3 Sayfa)

 

DAĞITIM:

12 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)

 

Ek1 için tıklayınız
Ek2 için tıklayınız
Ek3 için tıklayınız