10 Aralık 2014

“Yeni Performans Takip Sistemine Veri Girişi” hakkında önemli duyuru

ile admin

Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından “Yeni Performans Takip Sistemine Veri Girişi” hakkında önemli duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda, “Kurum verimlilik katsayısının tespitinde, kurum verimlilik göstergelerinden birisi olan “Yeni Performans Takip Sistemine Veri Girişi” göstergesine, mezkûr Yönergenin 13 üncü maddesi uyarınca koordinatörün başkanlığındaki bir komisyon tarafından Bakanlığımızca veri girişine ilişkin yayımlanan liste esas alınarak puan verilmesi gerekmektedir. Komisyonun 2011 yılı 1. Dönem kurum verimlilik katsayısı hesaplamasında “Yeni Performans Takip Sistemine Veri Girişi” göstergesi için, Bakanlıkça ekte belirtilen Veri Girişi Yapmayan Kurumlar Listesinde yer alan kurumlara (0) puan vermesi gerektiğinden listede adı geçen kurumların mağdur olmalarını önlemek amacıyla 13.07.2011 tarih saat 17:00 ‘ye kadar veri girişi yapmaları için süre verilmiştir.  

Bu çerçevede; Bakanlığımıza bağlı ikinci ve üçüncü basamak kurumlarımızın Yeni Performans Takip Sistemine veri girişinin titizlikle ve zamanında yapılması büyük önem taşımaktadır.” denilmiştir.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan, Veri Girişi Yapmayan Kurumlar listesi için tıklayınız.

Sağlık Aktüel