10 Aralık 2014

Yemek hizmeti ile ilgili olarak yemek birim fiyat bilgilerinin güncellenmesine ilişkin duyuru

ile admin

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Yemek hizmeti ile ilgili olarak yemek birim fiyat bilgilerinin güncellenmesine ilişkin duyuru yayımlanmıştır;

Bilindiği üzere kurumlarımızdan, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa “İşçi Sayısının Tespiti ve Takibi Sistemi” üzerinden hem işçi sayısı ve ücretleri bilgileri hem de  malzemeli/malzemesiz yemek hizmeti (normal yemek-kahvaltı) birim fiyat bilgileri istenmektedir. Bu çerçevede yemek hizmeti alımı ile ilgili olarak gerek malzemeli/malzemesiz gerekse de hiç yemek hizmeti alımı yapmamış kurumlarımızın yemek birim fiyat bilgilerinin güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur.         

Bu nedenle kurumlarımızın 2011 yılının ikinci dönem (Temmuz dönemi) içerisinde Bakanlığımızın resmi web sayfasında (Web Uygulamaları bölümünde) yer alan “Hizmet Alımları Kapsamında Çalıştırılacak İşçi Sayısının Tespiti ve Takibi Sistemisadece yemek birim fiyat bilgilerinin güncellenmesi için kullanıma açılmıştır.

Söz konusu bilgilerin 23 Eylül 2011 tarihi saat 18:00’a kadar sisteme girilmesi gerekmektedir.

Yemek Birim Fiyatları Genel Yazı