22 Ocak 2016

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı-31.12.2015

ile admin

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre, Doçent kadroları için 25. Madde, Profesör kadroları için 26.maddesi hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. (Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların yetkili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.)

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Üroloji ana bilim dalında profesör kadrosuna başvuracak adayların; prostat kanseri ve stokinler konusunda araştırma ve yayın ve üriner sistem taşları konusunda klinik ve deneysel çalışmaları olması tercih sebebidir. Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Yurtdışından alınmış olan diplomaların yetkili makamlarca denkliklerinin alınmış olması ve noter tasdikli olması gerekmektedir.)

İlan olunur.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Üroloji Anabilim Dalı

Profesör

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Doçent

1

İç Hastalıkları Anabilim Dalı – Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Doçent

1

İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

Profesör

1

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü

Profesör

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Periodontoloji Anabilim Dalı

Doçent

1

Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı

Doçent

1

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sanat (Tasarım) Yönetimi Bölümü

Doçent

1

11826/1-1

Sağlık Aktüel – www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png