22 Ocak 2016

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı-20.01.2016

ile admin

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre, Doçent kadroları için 25. madde, Profesör kadroları için 26.maddesi hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Yurtdışından alınmış olan diplomaların yetkili makamlarca denkliklerinin alınmış olması ve noter tasdikli olması gerekmektedir.)

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

Diş Hekimliği Fakültesi

Periodontoloji Anabilim Dalı

Profesör

1

Fen- Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Profesör

1

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği Bölümü

Doçent

1

Güzel Sanatlar Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Doçent

1

İlan olunur.

468/1-1

Sağlık Aktüel – www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png