10 Aralık 2014

Yan Dal Asistanlık Sınavı Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

ile admin

Sağlık Bakanlığı tarafından Yan Dal Asistanlık Sınavı Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik resmi gazete de yayınlandı.

 

9 Haziran 2011 PERŞEMBE           Resmî Gazete                 Sayı : 27959

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

YAN DAL ASİSTANLIK SINAVI YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/12/1989 tarihli ve 20375 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yan Dal Asistanlık Sınavı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.