22 Ocak 2016

ÜYTE Eğitim Standartları ve Eğitim Verecek Merkezler hakkında duyuru

ile admin

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 23590821
Konu: ÜYTE Eğitim Standartları Çerçevesinde
          Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetki Başvurusu

İlgi 18.11.2015 tarih ve 2135 sayılı dağıtımlı yazımız.

30.09.2014 tarih ve 29135 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği uyarınca, ÜYTE Merkezlerinde çalışacak ÜYTE Ünite Sorumlusu ile ÜYTE Laboratuvar Sorumlusunun uygulamalı bir eğitim programını tamamlamış ve bu çalışmalarına dair uygulama ve müfredat programını da ihtiva eden belgeye haiz olması gerektiğinden, ilgili Yönetmelik kapsamında çıkarılan “Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Konusunda Eğitim Verecek Merkezlerin Nitelikleri, Tespiti, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitim Programı ve Sertifika Verilmesine Dair Tebliğ” çerçevesinde, “Eğitim Merkezi” olarak yetkilendirilen ÜYTE Merkezlerince verilen ÜYTE eğitim sertifikalarının (Klinik, Embriyoloji Laboratuvar Sorumlusu, ICSI), 04.02.2014 tarih ve 28903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği”nin geçici 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası hükmü gereği tescil edilebilmesi ve Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmesi gerektiği için başlatılan çalışmanın tamamlanmış olduğu, Makamın 17.11.2015 tarih ve 997 sayılı Oluru ile “ÜYTE Klinik Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı (17.11.2015/28)” ile “ÜYTE Laboratuvar Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı (17.11.2015/29)” adı altında iki Sertifikalı Eğitim Alanı ve Standardının yürürlüğe girdiği,

Söz konusu standartların yürürlüğü girmesi ile birlikte;

– Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Konusunda Eğitim Verecek Merkezlerin Nitelikleri, Tespiti, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitim Programı ve Sertifika Verilmesine Dair Tebliğ’in uygulamasına son verildiği,

– ICSI eğitimi uygulamasının yürürlükten kaldırıldığı,

ÜYTE Sertifikalı Eğitim 28 ve 29 Nolu Standartların geçici 1 inci maddesi 1 inci fıkrasında yer alan Bu standartların yürürlüğe girdiği tarihten önce eğitim yetkisi verilmiş merkezlerden, müstakil merkezler hariç diğerlerinin yetkisi devam ederhükmü gereği, halen ÜYTE Eğitim Merkezi olarak hizmetine devam eden ÜYTE Merkezlerinin, ÜYTE uygulamaları ile ilgili sertifikalı eğitim verebilmek üzere standartlarına uygun olarak yeniden “Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetkisialmak üzere başvuruda bulunmaları gerektiği,

81 İl Sağlık Müdürlüğünce illerinde faaliyet gösteren tüm ÜYTE Merkezleri ile kamu/özel sağlık kurum/kuruluşlarına duyurulması için ilgide kayıtlı dağıtımlı yazımız ile gönderilmiştir.

Ancak halen ÜYTE Eğitim Merkezi olarak hizmetine devam eden ÜYTE Merkezlerinde (İzmir ilinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi; İstanbul ilinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi, Zeynep Kamil Hastanesi, Özel Memorial Şişli Hastanesi, Özel Amerikan Hastanesi, Özel Acıbadem Kadıköy Hastanesi; Ankara ilinde Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, GATA Eğitim Hastanesi, Zekai Tahir Burak Hastanesi, Ankara Etlik Zübeyde Hanım Hastanesi), eğitimleri devam eden kursiyerlerin mağduriyet yaşamaması için eğitim verme yetkilerinin devam ettiğine dair söz konusu standartlara geçici madde eklenmiş olsa da, bahse konu merkezlerin Ocak ayı itibariyle yeni standartlara yönelik eğitim vermeleri gerektiği halde, hala Bakanlığımıza başvuruda bulunmadıkları görülmektedir.

Bilindiği üzere söz konu merkezlerde eğitim almak üzere sırada bekleyen pek çok kursiyer bulunduğu, bu kursiyerlerin 2016 yılı Ocak ayı itibariyle başlayacak yeni eğitim döneminde planlanmalarının yapılması gerektiği, ayrıca yeni ÜYTE Eğitim Standardının 17.11.2015 tarihinde yayınlanması ile birlikte Bakanlığımıza gerek sertifika tescillerinin yapılabilmesi için tazeleme eğitim başvurusunda bulunanlar gerekse artık eğitim başvurularının açılması nedeniyle gelen talepler nedeniyle sıkıntı yaşanmaktadır.

Yukarıdaki gerekçelerle durumun aciliyeti ve önemine binaen, İlinizde faaliyet gösteren ve ÜYTE eğitimleri konusunda Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetkisi almak isteyen ÜYTE Eğitim Merkezlerinin başvuru taleplerinin bir an önce sonuçlandırılarak Müdürlüğünüzce ivedilikle Bakanlığımıza gönderilmesinin sağlanması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Ömer Faruk ERBAY
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

DAĞITIM;
3 İl Sağlık Müdürlüğü (Ankara, İstanbul, İzmir)

 ÜYTE Eğitim Standartları Çerçevesinde Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetki Başvurusu konulu yazı için tıklayınız
► ÜYTE Eğitim Standartları hakkında ilk duyuru için tıklayınız
► ÜYTE Klinik uygulamaları standardı için tıklayınız
► ÜYTE Laboratuvar uygulamaları standardı için tıklayınız

Sağlık Aktüel – www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.