9 Ocak 2015

“Uygulamayı TEB Engelliyor”

ile admin

Sosyal Güvenlik Kurumu, “İlaç takip sisteminin” işlemediği iddialarına ilişkin olarak, Türk Eczacılar Birliği’ni, uygulamayı engellemeye çalışmakla suçladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, ilaç ödemelerinin kontrolü, takibi ve muhtemel suistimallerin önlenebilmesi için, karekodlu ilaçların kullanımının önemsendiği ve yaygınlaştırılmasının teşvik edildiği vurgulandı.

Açıklamada; “Ancak, Türk Eczacılar Birliği bugüne kadar İlaç Takip Sistemini desteklediğini belirtmekle birlikte, mevcut mevzuat hükümlerini yok sayarak, bizzat kendi internet sitelerinde karekodlu ilaçların eczaneler tarafından depolara iadesine dönük yaptığı açıklamalarla uygulamayı engellemeye çalışmıştır ” denildi.

Uygulama öncesi hazırlık çalışmalarına atıfta bulunulan açıklamada, sistemle entegre çalışacak MEDULA Eczane sisteminin yenilenerek devreye alındığı ve eczacıların kurumla Provizyon sistemi ve İlaç Takip Sistemi kontrolünün yapmalarının sağlandığı da belirtildi.

Uygulamanın ilaç üreticileri, ithalatçıları, depocular ve tüm eczaneler tarafından desteklendiğinin altı çizilen açıklamada, “Bu uygulamaya paralel olarak tedavi sürecinin takibi ve olası suistimallerin engellenmesi amacıyla şimdilik ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarıyla sınırlı kalacak şekilde reçete yazan hekimlerin sistemde kayıtlı olması mecburiyeti getirilmiştir ” denildi.

SGK tarafından yapılan Basın Duyurusu şöyledir;

SİSTEM ÇÖKTÜ HABERLERİNE İLİŞKİN DUYURU

Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafından bugün çeşitli basın yayın organlarında dile getirilen haberlerde, Sosyal Güvenlik Kurumu sistemlerinde ortaya çıkan arıza nedeniyle sisteme giriş yapılamadığı, hastaların ilacını alamadığı ve sistemin kullanılamaz halde olduğu iddiaları yer almıştır.

Uzun zamandır üzerinde çalışılan İlaç Takip Sistemi (İTS) çalışmaları tamamlanarak, 1.Ocak.2010 tarihinden itibaren tüm ilaçların KAREKODLU olarak üretilmesi/ithal edilmesi, İlaç Takip Sistemine kaydedilmesi ve bu sistem üzerinden satılması zorunlu hale getirilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu olarak ilaç ödemelerinin kontrolü, takibi ve muhtemel suiistimallerin önlenebilmesi amacıyla toplum yararına olan KAREKODLU ilaçların kullanımını önemsemekte ve yaygınlaştırılmasını teşvik etmekteyiz.

Ancak, Türk Eczacıları Birliği bugüne kadar İlaç Takip Sistemini desteklediğini belirtmekle birlikte, mevcut mevzuat hükümlerini yok sayarak, bizzat kendi internet sitelerinde Karekodlu ilaçların eczaneler tarafından depolara iadesine dönük yaptığı açıklamalarla uygulamayı engellemeye çalışmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, uygulamanın yaygınlaştırılması amacıyla 1.Mart.2010 tarihinden itibaren İlaç Takip Sistemi ile entegre çalışacak olan MEDULA Eczane Sistemi yenilenerek devreye alınmış, eczacılarımızın tek arayüz ve işlemle Kurumumuz Provizyon Sistemi ve İlaç Takip Sistemi kontrolü yapmaları sağlanmıştır.

Aynı zamanda, tüm ilaç üreticileri/ithalatçıları, depocular ve tüm eczanelerimiz tarafından da desteklenen bu uygulamaya paralel olarak; tedavi sürecinin takibi ve olası suistimallerin engellenmesi amacıyla şimdilik ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarıyla sınırlı kalacak şekilde reçete yazan hekimlerin sistemde kayıtlı olması mecburiyeti getirilmiştir.

Yukarıda sayılan uygulamalar nedeniyle zaman zaman sistemde yavaşlamalar olmakla birlikte, gerekli önlemler alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI