10 Aralık 2014

Üniversite Hastanelerine Yönelik HKS Eğitimi

ile admin

Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Üniversite Hastanelerine Yönelik HKS Eğitimi düzenleneceği belirtilmiştir;

“Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı olarak sağlık hizmetlerinde kalite alanındaki rehberlik ve eğitim çalışmalarımız sağlık hizmeti veren tüm kurum ve kuruluşlara yönelik olarak yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda daha önce kamu hastaneleri ve özel hastanelere yönelik Hizmet Kalite Standartları Bilgilendirme Eğitimleri yapılmış idi.

Bu çalışmaların devamı niteliğinde, Başkanlığımızca Üniversite Hastanelerinde Hizmet Kalite Standartları uygulamalarının paylaşımı ve bundan sonraki süreçte daha iyi uygulanmasına yönelik bir eğitim verilmesi kararlaştırılmıştır.

“Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik” kapsamında değerlendirilecek olan Üniversite Hastanelerinin, Hizmet Kalite Standartlarını esas alarak hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarını hayata geçirmeleri gerekmektedir.

Tüm sağlık kurumları için kalitede ortak bir dil olan “Hizmet Kalite Standartları” baz alınarak, standartlara ilişkin kritik noktalar, başarılı olmak için izlenmesi gereken yol ve kalite sisteminin kurulmasına rehberlik etmek amacıyla konusunda uzman, Başkanlık eğitimcilerimizin katılımıyla 15 Aralık 2011 tarihinde Ankara’da 1 günlük bir eğitim düzenlenecektir.

Yapılacak bu eğitime her üniversite hastanesinden kaliteden sorumlu bir yönetici ve kalite yönetim biriminden bir temsilcinin katılması uygun görülmüştür.  Eğitime katılım ücretsiz olup ayrıca Eğitim kapsamında Hastane Hizmet Kalite Standartları ve 1. HKS Okulu Ders Notları kitabı katılımcılara ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Eğitim sonrası katılım belgesi verilecektir.

Eğitime katılacak kişilere ait bilgilerin aşağıdaki tablo doldurularak, hastane yönetimi tarafından [email protected] adresine ve resmi yazı ile Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığına 8 Aralık 2011 saat 17.00’a kadar bildirilmesi gerekmektedir.”

Üniversite Hastaneleri HKS Eğitimi Katılımcı Başvuru Formu için tıklayınız

Üniversite Hastaneleri HKS Eğitimi Katılımcı Başvuru Formu için tıklayınız

Üniversite Hastanelerine Yönelik HKS Eğitimi Konuları için tıklayınız