Türkiye Halk Sağlığı Kurumu nefroloji uzmanı danışman alımı yapacak

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu nefroloji uzmanı danışman alımı yapacak

14 Temmuz 2016 0 Yazar: admin

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMANLAR İÇİN
İSTİHDAM DUYURUSU

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

İkraz No: 8531-TR
Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi 
Proje Süresi: 26.11.2015 – 31.05.2020
Başvuru Numarası:

Sıra No

Başvuru No

İşin Adı

 1

THSK/2016/CS/L.2.1.2.1.a/IC/1

NEFROLOJİ UZMANI DANIŞMANI 1

 2

THSK/2016/CS/L.2.1.2.1.a/IC/2

NEFROLOJİ UZMANI DANIŞMANI 2

 

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 01.07.2016

Son Başvuru Tarih ve Saati: 22.07.2016 tarihinde saat 18.00

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin  (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır.  İkraz hâsılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, bağlantılı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere bireysel danışmanlık hizmeti alınacaktır. İşin Temmuz 2016 içinde başlatılması planlanmaktadır.

Sıra No

Başvuru No

İşin Adı

 1

THSK/2016/CS/L.2.1.2.1.a/IC/1

NEFROLOJİ UZMANI DANIŞMANI 1

Beklenen Hizmetler:

Danışman aşağıda belirtilen faaliyetlerden sorumlu olacaktır;

Kronik Hastalıklar, Yaşlı Sağlığı ve Özürlüler Daire Başkanlığı (İdare) işbirliğinde;

• Böbrek hastalıkları risk faktörleri (hipertansiyon, diyabet),

• Böbrek hastalıklarının tanı, evrelendirme, tedavi, izlem, komplikasyanları

• Evre 3 ve 4’ün önemi

• Böbrek hastalığında akılcı ilaç kullanımının önemi

• Kronik böbrek hastalıklarının belirtileri,

• Böbrek hastalığında tanı testlerinin önemi

• Riskli gruplarda düzenli tarama yapılmasının önemi

• Kronik böbrek hastalığının epidemiyolojisi

• Renal replasman tedavisi

• Organ bağışının Önemi

• Son dönem böbrek yetmezliğinin maliyeti

• Ailesel genetik geçişi gösterilmiş böbrek hastalığı

• Çocuklarda tekrarlayan ateşli idrar yolu enfeksiyonları

• Böbrek taşının önemi

• Kronik böbrek hastalığında morbidite ve mortalite

Ana konu başlıklarına ilişkin olarak;

• Danışman yukarıda yer alan ana konu başlıklarından hekimlere yönelik; alt konu başlıklarının ve önceliklerin belirlenmesi, böbrek hastalıklarına yönelik yapılmış ulusal ve uluslararası eğitim materyallerinin incelenerek (bu konuda literatür taraması yapılarak); konu başlıklarına ve hedef kitleye uygun, bir textbook özelliğinde olmadan, eğitim modülü, eğitim rehberi, kitap, kitapçık ve film vb. içeriğine uygun taslak dokümanların hazırlanmasından sorumlu olacaktır.

• Danışman, 21-22 Eylül 2016 tarihlerinde yapılacak olan materyal geliştirme çalıştayında paydaş kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarından oluşan çalışma gruplarına taslak eğitim materyallerinin sunulması,materyal hazırlama konusunda moderasyon ve destek verilmesi, çalışmanın verimliliğini en üst düzeyde sağlayacak şekilde yönetilmesinden sorumlu olacaktır.

• Danışman tarafından verilen raporlar, İdare tarafından değerlendirildikten sonra gerekli düzeltmeler yapılması için danışmana iletilecek ve danışman tarafından gerekli düzeltmeler yapılarak tekrar İdareye sunulacaktır.

• Danışman, İdare tarafından belirlenen düzenli toplantılar ile çalışmalar hakkında İdareye bilgi verecektir. Çalışma süreci içerisinde, İdarenin gerekli gördüğü zamanlarda çalışmaya destek verecek, İdarenin belirlediği yer ve zamanda çalışacaktır.

• Çalışmanın her aşaması İdarenin bilgi ve onayı alınarak gerçekleştirilecektir.

• Danışmanın hekim dışı sağlık personeline yönelik eğitim materyali hazırlama danışmanıyla eş güdüm halinde çalışılması beklenmektedir.

Aranılan Nitelikler:

• Tıp doktoru diplomasına sahip olmak ve nefroloji uzmanı olmak,

• En az doçent düzeyinde akademisyen olmak,

• Nefroloji uzmanı olarak en az 5 yıl çalışmış olmak

• Nefroloji alanında en az 3 ulusal ve 3 uluslararası yayını bulunmak (yayınların isimleri öz geçmişte belirtmek zorunludur)

• İyi derecede İngilizce biliyor olmak

• Nefroloji alanında ulusal veya uluslararası düzeyde yapılmış olan, eğitim programlarına eğitimci olarak katılmış olmak tercih sebebidir (Eğitim isimleri öz geçmişte belirtmek zorunludur)

• Böbrek hastalıklarının önlenmesi ve kontrolüne yönelik Sağlık Bakanlığı ile çalışmalar yapmış olmak tercih sebebidir (Yapılan çalışmaları öz geçmişte belirtmek zorunludur)

 

Sıra No

Başvuru No

İşin Adı

 2

 THSK/2016/CS/L.2.1.2.1.a/IC/1

NEFROLOJİ UZMANI DANIŞMANI-2

Beklenen Hizmetler:

Danışman aşağıda belirtilen faaliyetlerden sorumlu olacaktır;

Kronik Hastalıklar, Yaşlı Sağlığı ve Özürlüler Daire Başkanlığı (İdare) ve ilgili çalışma grubu başkanları işbirliğinde;

• Böbrek hastalıkları risk faktörleri (hipertansiyon, diyabet),

• Böbrek hastalıklarının tanı, evrelendirme, tedavi, izlem, komplikasyanları

• Evre 3 ve 4’ün önemi

• Böbrek hastalığında akılcı ilaç kullanımının önemi

• Kronik böbrek hastalıklarının belirtileri,

• Böbrek hastalığında tanı testlerinin önemi

• Riskli gruplarda düzenli tarama yapılmasının önemi

• Kronik böbrek hastalığının epidemiyolojisi

• Renal replasman tedavisi

• Organ bağışının Önemi

• Son dönem böbrek yetmezliğinin maliyeti

• Ailesel genetik geçişi gösterilmiş böbrek hastalığı

• Çocuklarda tekrarlayan ateşli idrar yolu enfeksiyonları

• Böbrek taşının önemi

Ana konu başlıklarına ilişkin olarak;

• Danışman yukarıda yer alan ana konu başlıklarından hekim dışı sağlık personeline yönelik; alt konu başlıklarının ve önceliklerin belirlenmesi, böbrek hastalıklarına yönelik yapılmış ulusal ve uluslararası eğitim materyallerinin incelenerek (bu konuda literatür taraması yapılarak); hedef kitleye uygun, bir textbook özelliğinde olmadan, eğitim modülü, eğitim rehberi, kitap, kitapçık ve film vb. içeriğine uygun taslak dokümanların hazırlanmasından sorumlu olacaktır.

• Danışman, 21-22 Eylül 2016 tarihlerinde yapılacak olan materyal geliştirme çalıştayında paydaş kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarından oluşan çalışma gruplarına taslak eğitim materyallerinin sunulması,materyal hazırlama konusunda moderasyon ve destek verilmesi, çalışmanın verimliliğini en üst düzeyde sağlayacak şekilde yönetilmesinden sorumlu olacaktır.

• Danışman tarafından verilen raporlar, İdare tarafından değerlendirildikten sonra gerekli düzeltmeler yapılması için danışmana iletilecek ve danışman tarafından gerekli düzeltmeler yapılarak tekrar İdareye sunulacaktır.

• Danışman, İdare tarafından belirlenen düzenli toplantılar ile çalışmalar hakkında İdareye bilgi verecektir. Çalışma süreci içerisinde, İdarenin gerekli gördüğü zamanlarda çalışmaya destek verecek, İdarenin belirlediği yer ve zamanda çalışacaktır.

• Çalışmanın her aşaması İdarenin bilgi ve onayı alınarak gerçekleştirilecektir.

• Danışmanın hekimlere yönelik eğitim materyali hazırlama danışmanıyla eş güdüm halinde çalışılması beklenmektedir.

Aranılan Nitelikler:

• Tıp doktoru diplomasına sahip olmak ve nefroloji uzmanı olmak,

• En az doçent düzeyinde akademisyen olmak,

• Nefroloji uzmanı olarak en az 5 yıl çalışmış olmak

• Nefroloji alanında en az 3 ulusal ve 3 uluslararası yayını bulunmak (yayınların isimleri öz geçmişte belirtmek zorunludur)

• İyi derecede İngilizce biliyor olmak

• Nefroloji alanında ulusal veya uluslararası düzeyde yapılmış olan, eğitim programlarına eğitimci olarak katılmış olmak tercih sebebidir (Eğitim isimleri öz geçmişte belirtmek zorunludur)

• Böbrek hastalıklarının önlenmesi ve kontrolüne yönelik Sağlık Bakanlığı ile çalışmalar yapmış olmak tercih sebebidir (Yapılan çalışmaları öz geçmişte belirtmek zorunludur)

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını ve işin adını içeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 22.07.2016 tarihinde saat 18.00’a kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir. ( NOT: BAŞVURU NUMARASI VE İŞİN ADI SUNULAN CV DE MUTLAKA BELİRTİLMELİDİR.)

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye giren adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

Başvuru Adresi:

Adres:    Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Adnan Saygun Caddesi No: 55
E Blok  1. Kat Satınalma Birimi  
06100 Sıhhiye, Ankara

Elektronik Posta: [email protected]

Sağlık Aktüel – www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.