10 Aralık 2014

Tüm Kurumlarımızın ve Özel Hastanelerin Dikkatine!

ile admin

Tüm Kurumlarımızın ve Özel Hastanelerin Dikkatine!

Kurumlarımıza ait yeşil kart ilaç, optik ödenekleri ile Üniversitelerin ve özel hastanelerin yeşil kart tedavi ödenekleri 1 Haziran 2011 tarihi itibariyle ilgili muhasebe ve mal müdürlüğü hesaplarına aktarılmıştır.

İlaç ve optik Ödenek miktarları sağlık müdürlüklerine Faxla bildirilecek olup sağlık müdürlüklerinden bilgi alınabilecektir. Gereksiz telefon trafiğine sebep olmamak için ödenek miktarları hakkında il sağlık müdürlükleri ile irtibata geçilerek bilgi alınması gerekmektedir.

Üniversiteler ve özel hastaneler için tahsis edilen ödenekler, kurumlarımızca üniversite ve özel hastanelere sevki yapılan yeşil kartlı hastaların bütçeleştirilmiş borçlar hesabına alınan fatura tutarlarına göre yapılmıştır. Üniversitelerin ve özel hastanelerin İlgili Muhasebe birimleri ve Bakanlığımız kurumları ile irtibata geçerek ödenek takibini yapmaları ve tahsilatları sağlamaları gerekmektedir.