10 Aralık 2014

TUK kararı ile uzmanlığı yeterli görülenlerle ilgili duyuru

ile admin

Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından TUK kararı ile uzmanlığı yeterli görülenlerle ilgili duyuru yayınlandı.

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile yeni ihdas edilen ana dallar ile bazı yan dallarda bilimsel yayınlarını ibraz ederek, çalışmaları Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından yeterli görülenlerinin, uzmanlık belgelerinin düzenlenmesi ve tescil işlemlerinin yapılabilmesi için aşağıda belirtilen belgelerle birlikte bakanlığımıza başvurması gerekmektedir.

TUK kararı ile uzmanlığı yeterli görülenlerle ilgili duyuru

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile yeni ihdas edilen ana dallar ile bazı yan dallarda bilimsel yayınlarını ibraz ederek, çalışmaları Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından yeterli görülenlerinin, uzmanlık belgelerinin düzenlenmesi ve tescil işlemlerinin yapılabilmesi için aşağıda belirtilen belgelerle birlikte bakanlığımıza başvurması gerekmektedir.

Dilekçe ( indirmek için TIKLAYINIZ)
Defterdarlıklara/vergi dairelerine yatırılacak 390,40 tl uzmnalık belgesi harcı alındı makbuzu