10 Aralık 2014

TÜBİTAK’tan Sağlık teknolojilerine yönelik “Yeni İlaç Geliştirilmesi” çağrısı

ile admin

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 25. toplantısında alınan kararla, ülkemizin 2023 yılı ulusal hedeflerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 kapsamında sağlık alanı ivme kazanmamız gereken öncelikli alanlardan biri olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede yeni ilaçların geliştirilmesine yönelik aşağıda belirtilen başlıkta yeni bir çağrı programı 26 Temmuz 2013 tarihi itibariyle açılmıştır.

SB0104 – Yeni İlaçların Geliştirilmesi için Klinik Araştırmalar Yapılması Çağrısı

Bu çağrının amacı, yeni ilaçların geliştirilmesi için gerekli olan ulusal, bilimsel ve teknolojik potansiyelin harekete geçirilmesidir. Proje başvuruları 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı kapsamında yapılacak olup iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 25 Ekim 2013 olarak belirlenmiştir.

Çağrıya ait 1003 programı ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız