10 Aralık 2014

TÜBİTAK’tan özel sektöre yönelik 18 yeni çağrı

ile admin

TÜBİTAK tarafından, 1511 Öncelikli Alanlar Ar-GE Destek Programı kapsamında Sağlık öncelikli alanlarında özel sektöre yönelik toplam 18 adet çağrı açıklandı.

1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı; ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanıyor. Program kapsamında sağlanacak desteklerle,

  • teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması
  • mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi
  • özgün teknolojilerin geliştirilmesi
  • teknolojik gelişimde ivme kazanılması

hedefleniyor.

1511 programı, ülke ihtiyaçlarının belirlenerek teknolojik açıdan kuruluşların yönlendirilmesi, kapasitenin yeterli olmadığı alanlarda proje destekleri ile kapasite oluşumunu tetiklemesi, kısa ve orta vadede yapılacak proje bazlı desteklerle uzun vadede sürdürülebilir teknolojik gelişimin sağlanması oldukça önemli görülüyor.

2013 yılı için çağrı hazırlık aşamalarında yapılan bir dizi ön çalışma neticesinde çağrıya çıkılacak alanlar ve çağrı konuları belirlenmiştir. Sağlık Öncelikli Alanında “1-Medikal Ekipmanlar, 2-Aşı, 3-Tanı Kitleri, 4-Biyomalzeme teknolojilerinde toplam 18 Adet çağrı yayınlandı. Program kapsamında desteklenecek projelerin konu ve kapsamı, başvuruya ilişkin koşullar çağrı duyurularında açıklandı.

2013 yılında proje başvuru ve değerlendirme süreçlerinde bazı değişiklikler yapıldı. Çağrı duyurusunda aksi belirtilmedikçe proje ön başvurusu alınmayacak. Proje başvurusu yapacak kuruluşlar doğrudan proje önerilerini sunacaklar ve projelerin değerlendirmesi bu öneri temel alınarak tek aşamalı olarak gerçekleştirilecek. 

Çağrı Duyuruları:

BİYOMED. EKİPMAN 1511-SAĞLIK-2013-BE-02 Kişiye özel implantlar, cerrahi aparatlar ve bunlara yönelik ileri üretim sistemlerinin geliştirilmesi
1511-SAĞLIK-2013-BE-01 Akıllı protez/ortez sistemlerinin, rehabilitasyon/destek amaçlı dış iskelet robotlarının ve bileşenlerinin geliştirilmesi
1511-SAĞLIK-2013-BE-03 Yenilikçi diyaliz sistemleri ve infüzyon/perfüzyon pompaları ile alt bileşenlerinin geliştirilmesi
1511-SAĞLIK-2013-BE-11 Sağlık hizmetlerinde etkinliği artıracak ve katma değer üretecek e-sağlık, evde bakım, tedavi ve takip sistemlerinin geliştirilmesi
1511-SAĞLIK-2013-BE-12 Taşınabilir ve mobil medikal görüntüleme sistemleri ile görüntü analiz yöntemleri
1511-SAĞLIK-2013-BE-13 Tıbbi modelleme ve simülasyon teknolojilerinin geliştirilmesi
TIBBİ TANI KİTLERİ 1511-SAĞLIK-2013-TK-01 Doğum öncesi ve sonrası tarama ve tanı kitlerinin geliştirilmesi
1511-SAĞLIK-2013-TK-02 Biyolojik örneklerden nükleik asit veya protein ayrıştırılması, saflaştırılması veya analizinde kullanılacak kitlerin ve/veya materyallerin geliştirilmesi
1511-SAĞLIK-2013-TK-03 Biyokimyasal tanı kitlerinin ve/veya referans materyallerin geliştirilmesi
1511-SAĞLIK-2013-TK-04 Mikrobiyoloji ve immünoloji tanı kitlerinin ve/veya referans materyallerin geliştirilmesi
1511-SAĞLIK-2013-TK-05 Histopatoloji, sitoloji ve flow sitometri kitlerinin geliştirilmesi
BİYO MALZEME 1511-SAĞLIK-2013-BM-04 Diz/kalça/tümör/el ve diğer ortopedik implantlar ve/veya protezlerin geliştirilmesi
1511-SAĞLIK-2013-BM-05 Maksilofasiyel, kraniyel kemik, dental ve çene eklem implantlarının geliştirilmesi
1511-SAĞLIK-2013-BM-06 Dental dolgu malzemeleri ve yapıştırıcıların geliştirilmesi
1511-SAĞLIK-2013-BM-01 Sert doku (kemik, kıkırdak, tendon, menisküs, vb.) hasarlarının iyileşmesine yönelik doğal veya sentetik polimerik (ve/veya kompozit) doku matriks sistemlerinin geliştirilmesi
1511-SAĞLIK-2013-BM-02 Kardiyovasküler sistem ve dermatolojik uygulamalar için rejeneratif biyomalzemelerin geliştirilmesi
1511-SAĞLIK-2013-BM-03 Hücre dışı matriks (ECM) işleme teknolojisi ile tüm doku iyileşmesi
AŞI 1511-SAĞLIK-2013-AŞI-01 Toplum sağlığı açısından önemli viral hastalıklara karşı koruyucu aşıların üretilmesi

 

Sağlık Aktüel – www.saglikaktuel.com