9 Ocak 2015

Torba yasa teklifinin SGK açısından değerlendirmesi

ile admin

SGK mevzuatında değişiklik yapacak, ‘’Torba Yasa Teklifi” şekillendi. Geniş kitleleri etkileyecek önemli iki değişiklik yazımızda olumlu olumsuz yönleri ile ele alınacaktır.

1) Doğum borçlanması ile hizmet kazanma

5510 sayılı Yasa’nın 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı kadının, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunduğu süreleri, borçlanma imkanı vardır. (5510 sayılı Kanun madde 41)

Torba Yasa teklifi ile iki değişiklik söz konusu;

a) SSK’lı annelere tanınan hak, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na tabi çalışmış annelere de veriliyor. Bu yönüyle SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na tabii çalışmış anneler arasında eşitlik sağlanmış olacak.

b) İki doğum için sağlanan 4 yıllık hizmet borçlanması yapma hakkı, üç doğuma yani 6 yıla çıkarılıyor.

Anlaşılacağı üzere, herhangi herhangi bir sosyal güvenlik statüsünde çalıştıktan sonra, ev kadını annelere, çalışmadıkları sürede yaptıkları üç doğum nedeniyle, çocuklarının yaşaması şartıyla, 6 yıl hizmet kazanma imkanı veriliyor. Mantığını anlamak güç. Şu sorular cevapsız kalıyor;

a) Nüfus artışı teşvik edilsin isteniyorsa, neden 3 çocuk? Daha fazla değil?

b) Doğum yapmamış ya da evlenmemiş kadınlara haksızlık değil mi?

Sosyal güvenlikte mevzuat adalet, ihtiyaç ve ödemeyi yapan kurumun mali dengesi gözetilerek yapılır. 2-SGK prim affı Torba Yasa teklifi ile, SGK borçlarında gecikme cezası ve gecikme zammı silinecek. Borç aslı, ÜFE ve TÜFE’ ye göre yeniden yapılandırılacak. Şu sorular haksız mı?

a) Sık sık gündeme gelen af, ödeme düzen ve disiplinini bozmaz mı?

b) SGK yükümlülüklerini zamanında yerine getirilenler mağdur edilmiş olmuyor mu?

AHMET METİN AYSOY 
SGK Eski Başmüffetişi
DÜNYA