10 Aralık 2014

Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri kurulması hakkında duyuru

ile admin

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri kurulması hakkında duyuru yayımlanmıştır;

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı: B10.0.THG.0.10.00.01-251.09 03.11.2011*44636

Konu: Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri

 

…………………..VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

İlgi: 18/02/2011 tarih ve 7924 sayılı yazımız.

 

Ülkemizde ağır ruhsal bozukluğu olan hastalara, toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde, psikososyal destek hizmetleri verilmesi, takip ve tedavilerinin gerektiğinde, evde sağlık hizmetleri uygulamasına entegre bir şekilde yaşadıkları ortamda sunulabilmesi için, Sağlık Bakanlığına ait yataklı sağlık tesislerine bağlı olarak faaliyet göstermek üzere ruh sağlığı merkezlerinin kurulması, işleyişi, asgari fiziki şartları ile bulundurulması gereken araç, gereç ve personel standardının ve ilgili personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile uygulamanın denetimine ilişkin usul ve esasların belirlenerek hizmetin etkin ve ulaşılabilir bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla hazırlanan “Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Hakkında Yönerge” 16/02/2011 tarih ve 7364 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiş ve Bakanlığımız web sitesinde yayımlanmıştır.

 

İlgi yazımızda her ilde bir adet toplum ruh sağlığı merkezinin 2011 yılı Mart ayı sonuna kadar açılış işlemlerinin tamamlanarak Genel Müdürlüğümüze bilgi verilmesi istenmiş olup; geri dönüş yapan illerin çeşitli nedenlerle toplum ruh sağlığı merkezi kurulumlarını ileri bir tarihte yapılacağı ancak tarihle ilgili bilgi verilmediği görülmüştür.

 

Bakanlığımız planlamalarına esas oluşturmak üzere ilgi yazımız doğrultusunda toplum ruh sağlığı merkezi oluşturmamış illerin gerekli planlamaları yaparak, tescil işlemleri için 2011 yılı Aralık ayı sonuna kadar Bakanlığımıza ivedilikle başvurmaları hususunda;

 

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

 

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

EKLER:

Ek-1: Liste(3 sayfa)-Ek için tıklayınız.

 

DAĞITIM:

Gereği:

81 İl Valiliği