10 Aralık 2014

Tomoterapi ve Evde Bakım Hizmetleri İle İlgili TİG Kodlama Standardı

ile admin

Sağlık Bakanlığı  Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından “Tomoterapi ve Evde Bakım Hizmetleri İle İlgili TİG Kodlama Standardı” konulu duyuru yayımlanmıştır.

“Bilindiği üzere hastanelerimizde Tomoterapi ve Evde Bakım Hizmetleri sıkça yapılmaya başlanmış, dolayısı ile bu hizmetlere yönelik TIG kodlama standartları oluşturulması gereği doğmuştur.

Bu balamda TIG üzerinden Tomoterapi kodlamasına başlamış bulunuyoruz. Bugüne kadar Tomoterapi günübirlik yada yatan hasta olarak ayrı ayrı ele alınmamıştı. Fakat yaptığımız analizler sonucu bunun ayrı ayrı ele alınması gerekliliği doğmuştur. 01.Mayıs.2011 tarihinden itibaren sıfır gün yatışlı, sadece Tomoterapi işleminden faydalanmak için gelen hastalarımız İBaG de frekans olarak; 24 saatten fazla yatan Tomoterapi işlemi alan hastalarımızın, TIG kapsamında Tomoterapi işlemi o yatışta bir kez olacak şekilde kodlanması gerekmektedir.

Evde Bakım Hizmetlerinin de TIG kapsamın da nasıl kodlanacağı ile ilgilide bir standart oluşturulması gereği oluşmuştur. 01.Mayıs.2011 tarihinden itibaren Evde Bakım Hizmetleri de İBaG de frekans olarak kodlanmaya başlanacaktır.

Yukarıdan da anlaşılacağı üzere 01.Mayıs.2011 tarihinden itibaren günübirlik gelip sadece Tomoterapi işlemi yapılan hastalar ve Evde Bakım Hizmeti alan hastalar için İBaG den frekans girişi yapılacaktır. Yatan hastalara uygulanacak olan Tomoterapi ise her yatış için bir kez olmak üzere TIG kodlama standardı uygulanacaktır.