10 Aralık 2014

TİG üzerinden geri ödeme alan tüm hastanelerin dikkatine

ile admin

Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından TİG duyuruları yapılmıştır.

Duyuru 1

TİG Konusunda Hekimlerin Bilgilendirilmesine İlişkin Duyuru!

Bakanlığımızca Ankara’daki hastanelerde yerinde yapılan klinik kodlama incelemelerinde klinik kodlamaya ilişkin sorunların bulunduğu tespit edilmiştir. Bunun daha ziyade hekimlerimizin TİG sistemi konusunda yeterli bilgiye sahip olmamalarından kaynaklandığı değerlendirilmektedir.

Klinik kodlamacılara ulaşan dosyalarda epikrizlerdeki tanı ve işlemler ile ameliyat notlarının eksik olduğu, kayıtlarda hastanın gerçek durumuyla uyuşmayan bilgilerin yer aldığı, hastanın durumunu açıklayacak yeterli bilgilerin bulunmaması gibi eksikliklerin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kodlamacıların kodlama ile ilgili olarak dosya hakkında bilgi almak amacıyla ilgili hekime ulaşmakta sıkıntı çektikleri görülmüştür. Kurumlarımızın sağlık hizmeti bedelinde düşüş yaşamamaları bakımdan hekimlerimiz ile klinik kodlamacılar arasında koordinasyon sağlamaları ve sürekli iletişim halinde olmalarının sağlanması büyük önem taşımaktadır.

Klinik kodlamacıların kodlamaları doğru ve eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmeleri bakımından hekimler tarafından hasta dosyasındaki belgelerin tam ve doğru bir şekilde doldurulması, teşhis ve işlemlerin eksiksiz, anlaşılır şekilde yazılması zorunluluk arz etmektedir.

Hekimlerimizin bilgilendirilmesine yönelik hazırlanan sunum ve diğer dokümanlara (e-kitap, klinik kodlama eğitim sunumları) web sayfasından ulaşılabilmektedir.

Web sayfasına konulan eğitim dokümanları kullanılmak suretiyle 01-15 Mayıs 2011 tarihleri arasında TİG sorumluları (TİG’den sorumlu başhekim yardımcıları) tarafından hastanelerindeki tüm hekimlere bilgilendirme yapılmalıdır. Bu bilgilendirmenin kurumda görev yapan tüm hekimlere yapılması noktasında gereken hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

Konu ile ilgili resmi yazı ve hekim bilgilendirme sunumu Web sayfasında ilan edilmiştir. Tüm hastanelere duyurulur.

Resmi Yazı için tıklayınız.

Hekim Bilgilendirme Sunumuna ulaşmak için tıklayınız (www.tig.saglik.gov.tr)

 

Duyuru 2

TİG Üzerinden Geri Ödeme Alan Tüm Hastanelerin Dikkatine!

Nisan 2011 dönemine ait TİG veri girişleri yarın (30.04.2011) saat 17:00’da sonlanacaktır. Kalan veriler bir sonraki döneme (aya) aktarılacaktır. BBaG ve İBaG veri girişleri ilk 3 hafta için 30.04.2011 tarihinde saat 17:00’da, 4. hafta BBag ve İBaG veri girişleri ise 03.05.2011 tarihinde saat 17:00’da sonlanacaktır.

Bundan sonraki aylarda da tüm TİG veri girişi ; BBaG ve İBaG verilerinin ilk 3 haftası ayın son günü (30 veya 31’i; cumartesi veya Pazar günü dahi olsa) saat 17:00’da sonlandırılacaktır. 4.hafta BBaG ve İBaG veri girişleri ise sonraki ayın ilk 2 iş gününün mesai bitimine kadar sonlandırılacaktır. Bu zamanlara uyulması zorunludur.

Önemle duyurulur.