10 Aralık 2014

TİG çalışmalarına dahil olan hastanelerin dikkatine!

ile admin

Sağlık Bakanlığımıza bağlı hastanelerimizde sadece Teşhisle İlişkili Gruplar Çalışmasına tabi olanlara yönelik ICD-10 AM temelinde klinik kodlamacı eksikliğini gidermek amacı ile eğitim düzenlenecektir. Eğitimler 04-10 Aralık ve 11-17 Aralık 2011 tarihleri arasında düzenlenecektir.

Eğitimlere başvurular 04 Kasım – 21 Kasım 2011 tarihleri arasında elektronik ortamda toplanacaktır. Önce ve sonra gelen ve yazılı başvuruların değerlendirilmesi söz konusu olmayacaktır. Daha önceden başvurusu olan hastanelerde mutlak suretle başvurularını yenileyeceklerdir.

Bireysel başvurular ve dilekçeler kabul görmeyeceğinden bu başvuruların tarafımıza yönlendirilmemesi gereklidir.

Başvurular hastane yönetimleri tarafından Ek Kontenjan Talep formu doldurularak formların [email protected]    e-posta adresine gönderimi ile başvurular gerçekleştirilecektir. Gönderilen başvurularda e-posta konu alanına “İl Adı – Hastane adı – Aralık 2011 Eğitim” (Örn: İstanbul – Esenyurt Devlet Hastanesi – Aralık 2011 Eğitim) formatında bilgilerin girilmesi gereklidir.

İlgili hastanelerin eğitimlere başvurularda dikkat edecekleri hususlar aşağıda sıralanmıştır:

1. Eğitime gönderilecek personel ile görüşülerek; bir yıl içerisinde atama talebinde bulunmayacak, doğum iznine ayrılmayacak kadrolu memur statüsündeki kimselerin seçilmesi ve uygun kimselerin isimlerinin ve bilgilerinin gönderilmesi gerekmektedir.

2. Tıbbi sekreter, sağlık memuru, hemşire, sağlık meslek yüksek okulu mezunu kimselerin seçilmesi gerekli olup, tıbbi alt yapısı veya lisansı olmayan personelin gönderilmemesi önemlidir. (para-medikal veya herhangi bir medikal alanda üst lisans yapmış olan kimselerin lisansları göz önünde bulundurulacaktır.)

3. İdari kadrolarda bulunan kimselerin ve özellikle bire bir kodlama yapmayacak ise hekimlerim isimleri gönderilmemelidir. İsimler değerlendirilirken bu kimseler ikinci aşamada ele alınacağından listeye girme olasılıkları düşüktür.

4. Eğitime katılımlarda yetersiz görülen kimselere belge ve yetki verilmeyeceğinden seçilecek kimselerin eğitime açık, gönüllü kimseler olması önemlidir.

5. Aksi durumların başvuru formlarında tespit edilmesi durumunda başvuru iptal edilecek ve eğitim listelerinde ilan edilmeyeceklerdir. Eğitimlerde uygun olmayan kimselerin katılımın tespiti durumunda kendilerine eğitim katılım belgesi ve şifrelerinin de verilmesi söz konusu olmayacaktır.

6. Klinik kodlama faaliyetlerinin yakın zamanda tek şifre ile tek bir giriş yapılacak şekilde düzenleme yapılacağından bir şifre birden fazla kimse tarafından kullanılamayacaktır. Eğitim planlamalarında bu hususun göz önünde bulundurulması gereklidir.

7. Eğitim isim listeleri ve formları doldurulurken katılım tercihi olarak öncelikli isim/isimleri ilk sıra/sıralarda ifade ediniz.

8. Birden fazla isim gönderilerinde form alt notu olarak isimlerin “farklı haftalarda gelmesi” gerekliliği belirtilirse insan gücü kaybını önlemek adına bu kimseler farklı haftalarda çağrılacaktır, böylelikle bir anda fazla sayıda personel eğitime gitmiş olmayacaktır.

9. Gönderilen isimlerde daha sonradan yapılacak değişim talepleri işlemleri zora sokması nedeni ile resmi kanallardan iletilecek çok özel nedenler haricinde ve daha önceden formlarda belirtilmiş bir isimle ancak değişimi mümkün olacaktır.

10. Kontenjan kısıtlı olması gereğince tüm taleplerin yerine getirilmesini de mümkün olmayacağı akılda bulundurularak daha çok sıkıntı çekmekte olan hastanelere öncelik verilecektir.

Eğitimlerin Antalya ili sınırları içerisinde bir tesisde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Katılımcılara mümkün olan en üst düzey konfor sağlanacaktır. Katılımcıların eğitimin gerçekleşeceği yere olan transferleri kendi kurumlarının imkanları ile sağlanacaktır. Daha detaylı bilgilere, eğitim kesin adresine ve servis hizmetleri gibi diğer hizmetler hakkında bilgiler bir bilgi notu şeklinde www.tig.saglik.gov.tr adresinde katılımcı isim listelerinin ve ihalenin sonuçlanmasını takiben ilan edilecektir.