10 Aralık 2014

Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi

ile admin

 Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi” yayımlanmıştır.

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı      : B.10.0.THG.0.58.00.01.020/

Konu : Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi

 

 

BAKANLIK MAKAMINA

 

Bakanlığımız sağlık kurum ve kuruluşlarından hizmet alan özürlü, kimsesiz, yoksul, sağlık güvencesiz, yaşlı, mülteci, sığınmacı, aile içi şiddet mağduru, il dışından gelen vb. hastalar öncelikli olmak üzere sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan tüm hastaların tedavi sürecinde yaşadıkları psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenmesi amacıyla tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının standardize edilmesi, etkinleştirilmesi, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine yönelik düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda “Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi” hazırlanmıştır.

 

Ekte  sunulan  “Tıbbi   Sosyal   Hizmet Uygulama Yönergesi”nin yürürlüğe konulması hususunu takdir ve tensiplerinize arz ederim.

 

 

Prof Dr. İrfan Şencan

Genel Müdür V.

 

Uygun Görüşle arz ederim.

……/……./2011

 

Prof. Dr. Nihat TOSUN

Müsteşar

 

OLUR

……/……./2011

Prof. Dr. Recep AKDAĞ

Bakan

 

EKLER:

1 – Yönerge (6 sayfa )

2- Yönerge Ekleri (5   sayfa )

 

Yazının aslı, Yönerge ve ekleri için tıklayınız