10 Aralık 2014

Teşhisle İlişkili Gruplar (TİG) Çalıştayı

ile admin

30/09/2010 tarihinde sorumlu 81 İl Sağlık Müdür Yardımcıları, çalışmaya dâhil Devlet ve Üniversite Hastane Başhekimleri ve Özel Sektör temsilcilerinin katılımıyla Ankara’da Teşhisle İlişkili Gruplar (TİG) çalıştayı düzenlenecektir.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.THG.0.07.00.06/804-99-37411 20/09/2010
Konu : Teşhisle İlişkili Gruplar (TİG) Çalıştayı

……………..…VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

        Bakanlığımız tarafından hastanelerimizde Teşhisle İlişkili Gruplar (TİG) altyapı çalışması tamamlanarak ilgili hastanelere ayrılan bütçenin 01 Ocak 2011 tarihi itibariyle global bütçeye göre TİG temelinde tahsisi yapılacaktır. Bundan böyle TİG çalışması il merkezlerinde bulunan hastanelere ek olarak ilçe merkezlerinde yatış sayıları yüksek olan hastaneleri kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Söz konusu çalışmanın başarıya ulaşması amacıyla çalışma dâhilindeki hastanelerimize başhekimlikler düzeyinde bilgi aktarımı yapılacaktır. Konuyla ilgili düzenlenecek toplantıya listede (Ek: 1)yer alan ilçe hastanelerimiz ve Üniversite Hastanelerinin Başhekimleri (hastaneleri temsilen sadece Başhekimlerin katılımı kabul edilecektir.); İl Sağlık Müdürlüklerinde TİG konusunda sorumlu olarak belirlenmiş ve isimleri tarafımıza bildirilmiş olan İl Sağlık Müdür Yardımcıları ve tüm özel hastanelerimiz temsilcileri katılacaklardır.

         Bahse konulu TİG Çalıştayının organizasyonundan sorumlu İl Sağlık Müdür Yardımcıları; il sınırları içerisindeki Üniversite Hastaneleri Başhekimleri ve Özel Hastanelerden gelecek mesul müdürlere toplantı çağrısının ulaştırılması ve toplantı davet bilgilerinin taraflara iletilmesi konusundaki işlemleri gerçekleştireceklerdir. Toplantımız Ankara’da 30/09/2010 tarihinde Kocatepe Kültür Merkezi Kongre Salonunda yapılacaktır. Toplantı iki oturumlu (sabah ve öğleden sonra) olacaktır. İlk oturumda 09.30-12.30 saatleri arasında Özel sektör temsilcileri, ikinci oturumda 13.30- 17.00 saatleri arasında ise İlçe Hastanelerimiz ve Üniversite Hastane Başhekimleri ile TİG’den sorumlu İl Sağlık Müdür Yardımcılarımız katılacaklardır. Bununla ilgili 17/09/2010 tarih ve 37144 sayılı Makam Onayı alınmıştır.

          İlgili Makam Onayına istinaden Üniversite Hastane Başhekimleri ile özel hastane mesul müdürlerinin organize edilecek toplantıya İl Sağlık Müdürlüklerince davet edilmeleri ve ayrıca İlçe Hastane Başhekimlerinin, TİG sorumlusu İl Sağlık Müdür Yardımcılarının 30/09/2010 tarihinde yapılacak toplantıya katılımlarının sağlanması amacı ile Ankara’da görevlendirilerek, seyahatlerini kara veya hava yolu ile yapmaları; tahakkuk edecek konaklama, yolluk ve yevmiye dâhil tüm giderlerinin kendi kurum döner sermaye bütçelerinden karşılanması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Hasan GÜLER
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek 1: Makam Onayı ve Liste (8 sayfa)
Ek 2: Toplantı Programı (1 sayfa)
DAĞITIM
81 İl Valiliğine

 

 

20/09/2010 -37411 sayılı TİG Çalıştayına ilişkin

Resmi Yazı

Makam Oluru

Davetli Devlet Hastaneleri Listesi

Program  

için tıklayınız.