10 Aralık 2014

Temel İş Sağlığı Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

ile admin

Toplum sağlığı merkezleri bünyesinde işyeri hekimliği hizmetlerinin sunumuna dair usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan Temel İş Sağlığı Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge yayımlanmıştır;

Yönergeyi görüntülemek içn tıklayınız.