10 Aralık 2014

Taşradaki protokol krizine genelgeli müdahale

ile admin

Sağlık Bakanlığı’nın teşkilat yapısını değiştiren KHK ile birlikte taşrada İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği olmak üzere 3’lü bir yapı oluşturulmuştu. 3’lü yapıdaki ast-üst ilişkisinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle Sağlık Bakanlığı bir genelge yayınladı.

Genelgede Bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarının en üst yöneticileri görev alanlarıyla ilgili olarak valiye karşı sorumlu oldukları hatırlatıldı.

Halk Sağlığı Müdürleri ve Genel Sekreterlerin, vali ve merkez teşkilatı ile ilişkilerini İl Sağlık Müdürü üzerinden yürütüldüğüne dikkat çekilen genelgede “Taşra teşkilatı genelindeki hizmetlerin bütünlüğünün ve uyumunun sağlanması amacıyla, KHK ile İl Sağlık Müdürü ilin en üst amiri konumundaki valinin sağlık müşaviri ve Bakanlığın validen sonra ildeki en üst yöneticisi olarak belirlenmiştir.” ifadesi kullanıldı.