10 Aralık 2014

Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

ile admin

Sağlık Bakanlığı tarafından Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik  resmi gazete de yayınlandı.

 

9 Haziran 2011 PERŞEMBE           Resmî Gazete             Sayı : 27959

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

TABABET UZMANLIK YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/5/1974 tarihli ve 14893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tababet Uzmanlık Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.