10 Aralık 2014

“Stok Koordinasyon Programının etkin kullanılması” konulu yazı

ile admin

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından “Stok Koordinasyon Programının etkin kullanılması” konulu yazı yayımlanmıştır;

 

TC.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 

Sayı : B.10.0.SGB.0.19.00.02/809.99/6177 08.06.2011

Konu : Stok Koordinasyon Programının

Etkin Kullanılması

 

……………….. VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumlarında stok fazlası ve ihtiyaç fazlası malzeme devir işlemlerinin daha verimli yapılabilmesi için Başkanlığımızca “Stok Koordinasyon Programı” geliştirilmiş olup 6-8 Mayıs 2011 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da yapılan toplantıda program hakkında saha çalışanlarımıza eğitim verilmiştir.

 

il Stok Koordinasyon birimlerinin toplantı sonrası illerinde gerekli bilgilendirme eğitimlerini gerçekleştirmelerine rağmen halen bazı kurumların aralarında stok-ihtiyaç fazlası malzeme devirleri ile ilgili faks ve yazışmaların devam ettiği izlenmiştir.

 

Bilindiği üzere Stok Koordinasyon Programında, kurumlar birbirlerinin stok ve ihtiyaç fazlası malzemelerini görebilmekte, ihtiyacı olan ürün için ilgili birimlerin taşınır kayıt kontrol yetkilisine sistem üzerinden mesaj yoluyla online taleplerini iletilebilmektedir. Bu doğrultuda talep alan birim yine sistem üzerinden karsı kuruma cevap oluşturabilmektedir.

 

Resmi yazışmalardan kaynaklanan zaman kaybı, işgücü ve iletişim masraflarının ortadan kaldırılması amacıyla ihtiyaç var ise program eğitimlerin yinelenmesi, program ile ilgili sorunlar için 0312 573 73 33 nolu telefon ve [email protected] e-posta adresimizin aktif kullanımının sağlanması, hastanelerinizde görevli personelin programı etkili kullanabilmeleri için gerekli yönlendirme ve denetim faaliyetlerinin uygulanması hususunda;

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Hakan AKSU

Bakan a.

Baskan Yardımcısı

 

DAĞITIM:

81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)