10 Aralık 2014

SSPE Hastalarına Evde Sağlık Hizmeti Sunumu

ile admin

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından SSPE Hastalarına Evde Sağlık Hizmeti Sunumu Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı :B.10.0.THG.0.10.00.01/251.99/45413 14.11.2011
Konu :SSPE Hastalarına Evde Sağlık
Hizmeti Sunumu

…………….VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

İlgi: 01.02.2010 tarih ve 3895 sayılı “Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge”

       İlgide kayıtlı Yönerge esasları çerçevesinde yürütülmekte olan Evde Sağlık Hizmetleri Uygulaması kapsamında faaliyet gösteren evde sağlık hizmet birimlerince yatağa bağımlı hastalar; KOAH, palyatif bakım ve kas hastaları ile yenidoğanlara (fototerapi) ve ihtiyaç halinde bu hastalara ağız ve diş sağlığı hizmetleri verilmektedir.
Bu çerçevede Bakanlığımızca belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) hastalarının sağlık bakım ve tedavilerinin ev ortamında sürdürülmesinin gerekliliği bilinmektedir.
       Bu nedenle ilinizde sunulmakta olan evde sağlık hizmetleri kapsamında SSPE tanısı olan hastaların tespit edilerek bu hastaların takip ve tedavilerinin evde sağlık hizmetleri kapsamında sürdürülmesi, ihtiyaç duydukları fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin Yönergenin 10 uncu maddesi gereği görevlendirilen fizyoterapistler tarafından yaşadıkları ortamda sağlanması hususunda ilgililere emirlerinizi ve konunun titizlikle takibini önemle rica ederim.
 

Doç. Dr.Turan BUZGAN
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı

DAĞITIM:
81 İl Valiliğine

Duyurunun aslı için tıklayınız