10 Aralık 2014

Sözleşmeli Personelin Nöbet Ücretlerinin ödenmesi Hakkında Genel Yazı

ile admin

5947 Sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10’ncu maddesi ile Sağlık Personelinin Nöbet Ücretlerini Düzenleyen Genel Yazı yayımlanmıştır.