10 Aralık 2014

“Sorumlu Uzman” konulu SGK duyurusu

ile admin

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN Kurumumuz ile “Özel Sağlık Kurumundan/Kuruluşundan Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmesi” kapsamında Tüp Bebek Merkezleri, Hemodiyaliz Merkezleri ve ESWL Merkezleri veya bünyelerinde bu birimleri de bulunduran özel sağlık kurumları arasında sözleşmeler yoluyla sağlık hizmeti satın alınmaktadır.

Hemodiyaliz ünitelerinde tam gün esasına göre çalışan diyaliz sertifikalı sorumlu hekim bulunması halinde ilgili mevzuatları gereği bulunan sorumlu uzman hekimlerin, ESWL ve Tüp Bebek ünitelerinde ise ilgili mevzuatları gereği bulunması zorunlu olan uzman hekimlerin, Kendi uzmanlık dallarında, bulundukları veya başka bir özel sağlık kurumunda/kuruluşunda tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak verecekleri tedavi hizmet bedelleri de Kurumumuzca karşılanacaktır.

Duyurunun orjinaline ulaşmak için tıklayınız