Sinop Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı-25.11.2016

Sinop Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı-25.11.2016

28 Kasım 2016 0 Yazar: admin

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1 – Yardımcı Doçent Kadrosuna başvuracak adayların; Başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak, varsa yabancı dil başarı belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Yardımcı Doçent adayları yabancı dil sınav günü ve saati ile yerini ilgili birimden öğrenebileceklerdir.

NOT:-(Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.) 

– (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması gerekmektedir.) 

– (Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.)

– (Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.)

– Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesine Personel Daire Başkanlığının http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-10 web adresinden, (Öğrenci alımı için Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü “öğretim üyesi sayısına” ulaşılıncaya kadar belirtilen atanma ölçütleri aranmayabilir.)

– Akademik Değerlendirme Formlarına http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-8 web adresinden ulaşılabilir.

 

UNVANI

ADEDİ

DERECE

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

ALANI

Doçent

1

1

Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi/Yönetim Bilimleri

Yoksulluğun nedenleri ve yoksullukla mücadele politikaları konusunda çalışma yapmış olmak.

Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Azo Boyar maddelerinin reaksiyon mekanizmalarının elektro kimyasal yöntemlerle belirlenmesi konusunda çalışma yapmış olmak.

Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Bitkilerde stres koşulları altında reaktif oksijen türleri ve sinyal iletim yoluyla ilgili çalışma yapmış olmak.

Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Yaklaşım teorisinde bögel sürekli fonksiyonlar uzayında çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Memeliler sınıfı kemiriciler takımına dahil türlerden moleküler sistematik tabanlı çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Birinci dünya savaşı konusunda çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı/ Yeni Türk Dili

Azerbaycan’daki modern dil ve edebiyatının oluşumu konularında çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji/Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Sosyal dışlanma, göç ve kültürleşme ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Güzel Sanatlar Fakültesi

Müzik

Müzik terapi ve şiir terapi alanında çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Güzel Sanatlar Fakültesi

Müzik

Müzik bilimleri ve müzik psikolojisi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

1

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği

Kas hasarı alanında çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği

Turizm destinasyon çekicilik unsuru olarak yiyecek içecek hizmetleri alanında çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri/İslam Hukuku

Muhayyerlik hukuku ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri/Tasavvuf

Nefis ve benlik inşası ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

1

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Bağlanma ve kişiler arası ilişkiler alanında çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

1

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim/ Sınıf Eğitimi

İlkokul öğrencileri için sayı hissi testinin geliştirilmesi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

10398/1-1

Sağlık Aktüel – www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png