10 Aralık 2014

SGK’ nın İade Kapsamındaki Cihazları

ile admin

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından “SGK’ nın İade Kapsamındaki Cihazları” hakkında yazı yayınlanmıştır.

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı    : B.10.0.THG.0.10.00.01/251.99/12273                                                  18.03.2011

Konu    : SGK’ nun İade Kapsamındaki Cihazları

 

 

DOSYA

 

 

 

İlgi: SGK Başk.lığının 08.03.2011 tarih ve 4114683 sayılı, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine Gönderilen yazıları.

 

         Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca temin edilerek evde sağlık hizmeti verilen hastaların kullanımına tahsis edilmesi planlanan tıbbi cihazlar ile alakalı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı nezdinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde alınan karar doğrultusunda iade kapsamında olan ve SGK kurum depolarında bulunan cihazlar ile kullanım için hastalara verilmiş (kişiler tarafından alınan ve ücreti SGK tarafından ödenen cihazlar dahil) cihazların neler olduğu, hangi ilde kaç adet bulunduğu ve benzeri bilgileri ihtiva eden listelerin il Sağlık Müdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren Evde Sağlık Hizmetleri  İletişim ve Koordinasyon Merkezlerine iletilmek üzere ilgide kayıtlı yazı ekinde tüm Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine CD formatında gönderildiği, SGK Başkanlığınca Bakanlığımıza bildirilmiştir.

         Evde sağlık hizmeti alan hastaların kullanımına verilecek cihazlar konusunda Bakanlığımız ile SGK Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan çalışmalara esas olmak üzere, İliniz Sağlık Müdürlüğünce (Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi), Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile gerekli irtibat ve koordinasyon kurularak, ilgi yazıda belirtilen bilgileri CD ortamında temin edilerek, SGK tarafından kullanımına cihaz tahsis edilen hasta listelerinde yer alan kişilerin (T.C kimlik no’su bilgisi ile) kayıtlarınızdaki evde sağlık hizmeti kapsamındaki hastlarla karşılaştırılarak, cihaz tahsis edilen evde sağlık hizmeti hastaları ile bu hastaların kullandıkları cihaz türünün tespit edilmesi ve tasnifinin yapılarak hasta ve cihaz bazında oluşturulacak listelerin CD ortamında 31/03/2011 tarihi mesai bitimine kadar  Bakanlığımıza gönderilmesinin sağlanması hususunda;

Bilgilerinizi gereğini rica ederim.                   

 

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN                                               

Bakan a. 
Genel Müdür V.

 

                                                                                                             

DAĞITIM:

81 İl Valiliği

 

Yazının aslı için tıklayınız.