SGK kesintisi inceleme raporu hatalı faturalandırılan işlemler hakkında duyuru

SGK kesintisi inceleme raporu hatalı faturalandırılan işlemler hakkında duyuru

19 Temmuz 2017 0 Yazar: admin

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

Sayı : 96773357/045.99
Konu : SGK Kesintisi İnceleme Raporu

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 30/03/2015 tarihli ve 96773357-045.99-359 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, Genel Sağlık Sigortalısı (GSS) hak sahipleri ile bunların kanunen bakmakla yükümlü bulunduğu aile fertlerinin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, ilaç ve sarf malzemelerine ait giderler Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan Sosyal  Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği doğrultusunda ilgili Kurum tarafından karşılanmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları bünyesindeki sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık hizmetleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Bakanlığımız arasında imzalanan “Götürü Bedel Sağlık Hizmet Alım Protokolü” ve bu protokol doğrultusunda hazırlanan “Usul ve Esaslar” doğrultusunda sağlanmaktadır.

Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmet sunucuları tarafından GSS hak sahipleri ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere sunduğu sağlık hizmetlerinin faturalama işlemlerinin SGK tarafından yayımlanan SUT, Fatura İnceleme Usul ve Esasları ile başta Bakanlığımız olmak üzere ilgili diğer Kurum ve Kuruluşlar tarafından yayımlanan mevzuatlar doğrultusunda yapılması gerekmektedir.

İlgi yazımızda; Kurumumuza bağlı sağlık hizmet sunucularında çalışmakta iken doğum yapan ve doğum sonrası 8 haftalık izin döneminde bulunan doktorların adına hastanede işlem yapıldığının SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının MEDULA-Hastane sistemi üzerinde yaptığı incelemeler neticesinde tespit edildiği belirtilerek, Genel Sekreterliklerden özellikle İş Kanunu ve Devlet Memurları Kanunu gereğince doğum vb. izin dönemlerinde çalışmaması gereken doktorlar üzerinden işlem yapılmaması için gerekli tedbirlerin alınarak sağlık tesislerinin konu hakkında bilgilendirilmesi istenmiştir.

Ancak geçen süre zarfında SGK’nın denetim ve kontrol ile görevli personelinin MEDULA-Hastane sistemi üzerinden gerçekleştirdikleri incelemeler neticesinde; sigortalıların ölüm tarihinden sonra işlemlerin Kuruma fatura edildiği, doğum yapan ve doğum sonrası 8 haftalık izin döneminde bulunan doktorların adına hastanede işlem yapıldığı gibi muhtelif zamanlarda ve konuları farklı olmakla birlikte Kurumumuza bağlı sağlık tesisleri tarafından önceki yıllarda hatalı faturalandırma yapıldığı gerekçesiyle götürü bedel hakkediş tutarımızdan mahsuplar yapılmaya devam edilmektedir.

Bu kapsamda; yukarıda bahsedilen açıklamalar doğrultusunda, gerek hizmetlerin aksamaması gerekse de mağduriyetlerin yaşanmaması için faturalama işlemlerine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve Genel Sekreterliğinize bağlı sağlık tesislerinin konuyla ilgili bilgilendirilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

e-imzalıdır

Dr. Beytullah ŞAHİN
Kurum Başkanı a.
Kurum Başkan Yardımcısı

Dağıtım:
Gereği:                                                           Bilgi:

81 İl Türkiye Kamu Hastane Birliği 89 Genel      Strateji Geliştirme Başkanlığı
Sekreterliği                                                      Tkhk Döner Sermaye Bütçe Ve Muhasebe
                                                                       İşlemleri Daire Başkanlığı

 

Sağlık Aktüel – www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.