10 Aralık 2014

SGK Kesintilerine Neden Olan Hususlar

ile admin

Sağlık Bakanlığı Strateji Gelistirme Baskanlığı Tarafından “Hatalı Uygulamalar Nedeni İle SGK Kesintilerine Neden Olan Hususlar ” konulu duyuru yayınlandı.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Strateji Gelistirme Baskanlığı
Sayı : B.10.0.SGB.0.81.00.03 – 842-99
Konu : SGK Kesintileri

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Bakanlığımız arasında imzalanan “Götürü Bedel Üzerinden Hizmet Alım Sözlesmesi” nin “Bakanlığın Yükümlülükleri” baslığını tasıyan 7. maddesi hükümlerine aykırı yapılan islemler nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, imzalanan global bütçe protokolü gereği Bakanlığımıza ödenmesi gereken dönem ödeneğinden kesinti yapılmakta, bu kesinti rakamları da Baskanlığımız tarafından kurumlarımıza yansıtılmaktadır. Kurumlarımızın hatalı uygulamaları nedeni ile kesintiye neden olan bazı hususlar asağıda özetlenmistir.

1- Yatarak tedavi gören hastaya reçete edilmek sureti ile dısarıdan ilaç ve tıbbi malzeme bedelleri aldırılması
2- Tedavisini müteakiben reçete yazılarak taburcu edilen hastanın, yazılan ilaç veya malzemesini, taburcu islemlerinin Medula sistemi üzerinden tamamlanmadan alması sonucu ortaya çıkan yatan hasta reçetesi bedelleri (sistemde hala yatıyor veya yatan hasta göründüğü için)
3- SUT’ un 6.1.1.b maddesinin 4 fıkrasında “günübirlik tedavilerde kullanılan ilaçların hastanelerce karsılanması zorunluluğu olmayıp; hekim tarafından reçetede günübirlik tedavi kapsamında olduğunun belirtilmesi kaydıyla ilaçlar sözlesmeli eczanelerden temin edilebilecektir” denilmektedir. Ayrıca; Günübirlik tedavi görecek hastalara Medula Sistemi üzerinden “günübirlik takip numarası” alınabilmektedir. Dolayısı ile günübirlik takip numarası ile tedavi gören hastalara yazılan reçetelerde günübirlik ifadesine yer verilmemesi veya bu kategoride tedavi gören hastaların hastane otomasyon sitemlerinden kaynaklanan teknik problemler nedeni ile sisteme yatan hasta olarak yansıtılması sonucu hastaya aldırılan ilaç ve malzeme bedelleri (ikinci maddede belirtilen hususa benzer bir durum)
4- Tüp Bebek Katılım Payı olarak dısarıdan malzeme temin ettirilmesi
5- Medula Dönem Sonlandırma isleminin zamanında yapılmaması. “Götürü Bedel Üzerinden Hizmet Alım Sözlesmesi” nin “Bakanlığın Yükümlülükleri” baslığını tasıyan 7. maddesinin “g” bendinde “…Bu süre içerisinde dönem sonlandırma islemini yapmayan sağlık hizmeti sunucusunun MEDULA sistemindeki en son dönem sonlandırma islemi sonucuna göre sağlamıs olduğu hizmetlerin toplam bedelinin % 10’u Bakanlığa takip eden ay yapılacak ödemeden kesinti yapılır.” denilmektedir.
6- Dis tedavisine baslanan her hasta için dis tedavisi ve dis protez yapımı ile ilgili her türlü malzeme ve isçiliklerin sağlık hizmeti sunucusu tarafından yapılması/hizmet alımı ile sağlanması zorunludur. Bu hizmetlerin sağlık hizmeti sunucusu tarafından temin edilmemesi nedeniyle kisilerce karsılanması hallerinde hasta tarafından ödenen tutarlar SGK tarafından dönem ödeneğinden kesilmekte ve bildirilen rakamlar da ilgili kurumların dönem ödeneğinden mahsup edilmektedir.
 

Konunun iliniz dâhilindeki tüm sağlık kurum ve kuruluslarımıza duyurularak yersiz kesintilere neden olunmaması için yukarıdaki hususlara ve SUT hükümlerine azami dikkat gösterilmesinin sağlanması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Hakan AKSU
Bakan a.
Baskan Yardımcısı

DAĞITIM :
81 İl Valiliğine

 

Duyurunun aslı için tıklayınız