SGK’dan prim erteleme açıklaması

SGK’dan prim erteleme açıklaması

19 Temmuz 2017 0 Yazar: admin

Terör olaylarının devam ettiği bölgelerde ticari hayatın yavaşlamasının önüne alınan bir dizi tedbirlerle geçiliyor. SGK, söz konusu bölgelerde ekonomik faaliyetin son derece azalmasına ve vatandaşların günlük yaşamlarını normal şartlarda sürdürememelerine sebep olduğundan dolayısıyla mücbir sebep halinin devam ettiğini bildirdi. SGK’dan yapılan açıklamada; bölgedeki ekonomik durgunluğun önüne geçilmesi amacıyla pirim erteleme düzenlemesine gidildiği belirtildi. Düzenlemenin Şırnak ve Hakkari illerinin tamamı, Siirt ilinin Eruh ilçesi, Mardin ilinin Nusaybin, Derik ve Dargeçit ilçeleri, Diyarbakır ilinin Sur ve Silvan ilçelerindeki işverenleri kapsadığı vurgulandı.

SGK açıklamasında; “Belirtilen yerlerde ikamet eden 5510 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar, genel sağlık sigortalıları ile söz konusu il ve ilçelerde faaliyet gösteren sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenlere yönelik pirim erteleme söz konusu olmuştur.

Belirtilen yerlerdeki işverenlerin 23 Aralık 2016 ile 31 Ekim 2017 tarihleri arasında verilmek zorunda olunan her türlü bilgi ve belgenin yasal süreleri içinde kurumumuza verilmesi kaydıyla; 2015/Ekim ve öncesi dönemlere ilişkin mevcut prim borçları ile 2015/Kasım, Aralık 2016/Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2017/Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül prim borçları ve ödeme vadesi 1/12/2015 ila 30/9/2017 tarihleri arasına denk gelen her türlü yapılandırma ve taksitlendirme taksitlerinin, Kilis ilinin tamamı için, anılan ilde ikamet eden 5510 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar, genel sağlık sigortalıları ile anılan ilde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenlerinin 5510 sayılı Kanun gereğince; – 23/12/2016-31/10/2017 tarihleri arasında verilmek zorunda olunan her türlü bilgi ve belgenin yasal süreleri içinde Kurumumuza verilmesi kaydıyla; 2016/Ocak ve öncesi dönemlere ilişkin mevcut prim borçları ile 2016/ Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2017/Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül dönemlerine ilişkin prim borçları ve ödeme vadesi 1/3/2016 ila 30/9/2017 tarihleri arasına denk gelen her türlü yapılandırma ve taksitlendirme taksitlerinin, 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 30 Kasım 2017 tarihine kadar (30/11/2017 dahil) ertelenmesine karar verilmiştir” denildi. 

Süleyman Aydın