10 Aralık 2014

Sertifikalı Personelin sertifika aldığı alan haricinde çalıştırılmaması

ile admin

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından Sertifikalı Personelin sertifika aldığı alan haricinde çalıştırılmaması hakkında duyuru yayınlandı.

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.THG.0.10.00.15/251-99 09.03.2011 *10669
Konu : Setifikalı Personel


DOSYA

İlgi: a)16/02/2004 tarih ve 2624 (2004/18) sayılı Genelge.
b)19/12/2006 tarih ve 23852 (2006/131) sayılı Genelge.

        Sağlık hizmetlerinin yeniden yapılandırılması kapsamında; ülke genelinde yoğun bakım ve yenidoğan yoğun bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi, yetersiz yatak kapasitesinin ihtiyacı karşılayabilecek düzeye çıkarılması ve bu birimlerin nitelik, personel ve donanım imkanları bakımından bünyesinde faaliyet gösterdikleri sağlık tesisi ve hizmet verdiği bölgenin şartlarına göre yeniden yapılandırılarak seviyelendirilmeleri hedeflenmiş ve Bakanlığımızca çeşitli tarihlerde yayımlanan Genelgeler ile yoğun bakım ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin işleyiş ve standartlarına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

        Yoğun bakım/yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde verilen hizmetin önemi de göz önünde bulundurularak, yapılan bazı Genelgeler ve duyurular ile yoğun bakım/yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde görev yapan personelin bu konuda sertifikalı eğitim alması gerektiği konusuna ilişkin de düzenlemeler yapılmıştır.

        İlgi (a) ve (b) de kayıtlı Genelgeler ile de, hizmet birimi itibariyle sertifikasyon gereken birimlerde öncelikle sertifikalı personelin çalıştırılması gerektiğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

        Ancak Bakanlığımızca yapılan değerlendirme neticesinde sertifikalı eğitim almış personelin hastane dışında (sigara bıraktırma merkezleri vb. birimlerde) geçici görevle görevlendirildiği gibi hastane içinde de sertifikalı eğitim aldığı birim dışında çalıştırıldığı anlaşılmıştır.

         Bu nedenle, hizmet birimi itibariyle sertifikasyon gereken birimlerde özellikle yoğun bakım ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde görev yapan sertifikalı eğitim almış personelin mümkün mertebe sertifikası ile ilgili birimlerde çalıştırılması ve bunun dışındaki başka birimlere görevlendirilmemesi konusunda hassasiyet gösterilmesi hususunda,

       Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Bakan a.
Genel Müdür V.

DAĞITIM
GEREĞİ:
81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü)

Duyurunun aslı için tıklayınız.