10 Aralık 2014

Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ile admin

Sağlık Bakanlığı Tarafından Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik resmi gazetede yayınlandı.

 

17 Eylül 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28057

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAHİL SAĞLIK DENETLEME MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/6/2009 tarihli ve 27254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Cenaze Nakil Belgesi,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/6/2009

27254