10 Aralık 2014

Sağlık Yöneticileri Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı ilanı

ile admin

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Sağlık Yöneticileri Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı ilanı yayımlanmıştır;

Hizmet sunumu ve mali yönetim konularında yürütülen çalışmaların sahadaki yöneticilerimizle paylaşılması amacı ile 24-27 Eylül ve 03-06 Ekim 2011 tarihinde iki gurup halinde “Sağlık Yöneticileri Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantıları” yapılacaktır.

1. Bahse konu toplantıda öncelikli olarak 2011 yılı bütçe büyüklüğü 20 milyon TL ve üzeri olan kurumlarımız davet edilmiş olup, diğer kurumlarımıza yönelik toplantı çalışmaları devam etmektedir.

2. Toplantılara taşra teşkilatından sadece Hastane Başhekimleri ve Müdürlerimiz davet edilmiş olup, istisnai durumlarda her bir listenin üst tarafında yazılı olan notta belirtilen husus dikkate alınacaktır.

3. Toplantı programları kesinlik kazandıktan sonra haberin ekine konulacaktır.

4. Kurumlarımız ve İl Sağlık Müdürlüklerimiz tarafından “Katılım Formu’nda bulunan açıklamalar dahilinde hareket edilmesi önem arzetmektedir.

5. Toplantılar 2 grup halinde düzenleneceğinden yöneticilerimiz toplantılara kurumunun adının bulunduğu grupta katılacaktır.
 

Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı ile ilgili yazı için Tıklayınız.

1.Grup Toplantı Kurum Listesi için Tıklayınız.

2.Grup Toplantı Kurum Listesi için Tıklayınız.

Katılım Formu için Tıklayınız.

Toplantı Programı(Daha sonra Yayınlanacak)