10 Aralık 2014

Sağlık Uygulama Tebliğinde fiyat yükselecek, hastalık sayısı azalacak

ile admin

Yaklaşık 7 yıldır fiyatı ve kapsamı değişmeyen, SGK’nın hastanelerden aldığı teşhis ve tedavi hizmeti kapsamını ve fiyatlarını düzenleyen Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) değişiyor. Düzenlemenin ağırlıklı olarak fiyatların yükseltilmesini içerdiği ancak SGK’nın taslak olarak üzerinde uzun süredir çalıştığı bazı hastalık ve şikayederle hastanelere yapılan başvuruların kapsam dışına çıkarılmasının da tartışmaya açılacağı kaydedildi. Sağlık Bakam Mehmet Müezzinoğlu, Ramazan Bayramı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile çalışma yapacaklarını, yıl sonuna kadar yeni SUT’un teknik hazırlıklarını tamamlamayı planladıklarını kaydetti.

Mehmet Müezzinoğlu, Bakanlık tarafından düzenlenen iftar programında, sağlık çalışanlarının sorularını yanıtladı. Hastane temsilcilerinin sorularını yanıtlayan Müezzinoğlu, SUTa ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın bir öneri paketi hazırlığını sürdürdüğünü, SGK’nın çalışmasının da ortaya çıkmasıyla Ramazan Bayramı sonrası iki bakanlık olarak çalışma başlatacaklarım açıkladı.

DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre, yapılacak çalışma ağırlıklı olarak, devlet, özel hastane ve üniversite hastanelerinde hastalara uygulanan teşhis ve tedavi hizmetlerinin birim fiyatlarının yükseltilmesini içeriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, Genel Sağlık Sigortası kapsamında, bu türden aldığı hizmederin her biri için birim fiyatları gösteren ve uygulama esaslarını düzenleyen “Sağlık Uygulama Tebliği” yayınlıyor. Daha önce, genel sağlık sigortası kapsamında belirlenen ücreder doğrultusunda 2008 yılında yayınlanan SUT, işleyiş değişiklikleri dışında fiyalara yönelik az sayıdaki değişiklik dışında halen uygulanıyor. Özel hastaneler, uzun süredir SUT fiyatlarının güncellenmesi konusunda talepte bulunuyordu. SUT fiyatları, üniversite ve devlet hastanelerini de döner sermaye gelirleri yoluyla etkiliyor.

Sağlık Bakanlığının önereceği değişikliklerin ağırlıklı olarak fiyat artışlarını kapsayacağı, bürokratların, özel hastanelere verilen yüzde 200 oranında fark ücreti alma hakkına dayalı olarak fiyatların çok yükselmesinden endişe ettikleri kaydedildi. Ayrıca, SUT fiyatlarındaki her artış, SGK’nın sağlık giderlerinde dolayısıyla açık miktarında artışa yol açıyor. SGK’nın, olası açık ve sağlık gideri artışlarını karşılamak için, herhangi bir hastalık sınırlaması olmadan tam kapsamlı olarak uygulanan Genel Sağlık Sigortasının bazı hastalıklar için kapsamının daraltılması, hastalıkların gruplanarak aile hekimlerine yönlendirme yapılarak kısmi sevk zinciri oluşturulmasını önereceği kaydedildi.

Mehmet Kaya / Dünya Gazetesi