Sağlık turizmine 25 ülkenin kapısını açan çözüm

Sağlık turizmine 25 ülkenin kapısını açan çözüm

27 Ekim 2016 0 Yazar: admin

Sağlık sektöründe iletişim çözümleri sunan Medygon’un kurucusu Umut İşler yaptığı açıklamada, son yıllarda yapılan yatırımlarla Türkiye’deki pek çok sağlık kurumunun, diğer ülkelerdeki kurumlarla rekabet edebilir hale geldiğini söyledi. Bu alandaki rekabetin sağlık hizmetiyle sınırlı olmadığına işaret eden İşler, sağlık turizminde istenilen düzeye ulaşabilmek için sağlık ile konaklama, ulaşım, haberleşme, sigortacılık, bankacılık, reklam ve pazarlama sektörleri arasında iyi bir entegrasyona ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Sağlık kurumlarının bu entegrasyonun yönetiminde ciddi sıkıntılar yaşadığını belirten İşler, bu durumun da sağlık sektörünün rekabet gücünün uluslararası alanda yeterince ortaya çıkmasını engellediğini vurguladı.

Sağlık turizmi acentası olarak sektöre katkı verirken, hastanelerin bu alanda yaşadıkları gündelik sorunlarına tanık olduklarını dile getiren İşler, Coorpa adını verdikleri Uluslararası Hasta Koordinasyon Sistemi’ni, hastanelerle beraber geliştirdiklerini kaydetti.

Sistemle, sağlık kurumlarının yabancı hastalara ulaşma ve bu hastaların tedavi süreçlerinin organize edilmesinde yaşadıkları sorunların ortadan kaldırılmasının amaçlandığını ifade eden İşler, Coorpa’nın, kliniklerin, doktorların ve aracı kurumların, yabancı hasta süreçlerini geliştirmek ve hasta ilişkilerini yönetmek için kullandığı iş zekası destekli, bulut tabanlı ve kullanışlı online bir araç olduğunu söyledi.

Bilgi alamayan başka ülkeyi seçiyor

İşler’in verdiği bilgilere göre, sürecin karmaşıklığı zaman kaybına ve ek masraflara yol açıyor. Hastaneye gelmeden hastaya ön tanı konulacak bir kanal olmaması, hasta kaybına neden oluyor. Yabancı hasta sayısı her geçen gün artarken, çok daha sistematik bir yapıya ihtiyaç duyuluyor. Türkiye’de tedavi olmak isteyen bir hasta, yeterince bilgi edinemediği ve iletişim sağlayamadığı için başka ülkeleri tercih ediyor.

Bu sorunlara bir çözüm olarak geliştirilen Coorpa’ya internet bağlantısı olan bir iletişim aracı üzerinden her zaman bağlanılabiliyor. Sistem üzerinden sohbet edilebiliyor, şikayet iletilebiliyor, dosya yüklenebiliyor. Coorpa, 4 aşamalı olarak çalışıyor. Hasta sisteme giriyor, şikayetlerini sistem yöneticisine iletiyor, yönetici hastayı bir doktorla eşleştiriyor ve doktor hastaya geri dönüş yapıyor. Bu sürecin tamamlanmasıyla hasta tedavi için yola çıkıyor. Coorpa üzerinden hastanın hastaneye gelene kadarki süreçleri işlediği için sağlık kurumları da asıl işlerine odaklanabiliyor.

Yılbaşından bu yana hastanelerde kullanılmaya başlanan sistem üzerinden 25 ülkeden 300 hastanın Türkiye’ye ulaşması ve tedavilerinin gerçekleştirilmesi sağlandı. Bahreyn, Irak, İran, Angola, Romanya, Cezayir, Filistin, Mısır, Belçika, Rusya, Gürcistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Avusturya, Almanya, Lüksemburg, Vatikan, Hollanda, İspanya, İsviçre’den gelen hastalara tedavi hizmeti verildi.