10 Aralık 2014

Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı kapsamında yapılacak muhasebe kayıtları

ile admin

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı kapsamında yapılacak muhasebe kayıtları ile ilgili duyuru yayımlanmıştır;

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 

Sayı: B.10.0.SGB.0.81.00.02/804-99/11188 20.10.2011

Konu: Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı

Kapsamında Yapılacak Muhasebe

Kayıtları

 

………. VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

 

Bilindiği üzere Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri ile ilgili yapılacak işlemler Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 13.06.2011 tarihli ve 26160 sayılı genelgesinde (2011/41) belirtilmiştir.

 

Konu ile ilgili olarak Bakanlığımız Tekdüzen Muhasebe Sisteminde modül oluşturulmuş olup Döner Sermaye İşletmelerince yapılacak faaliyetlerin ekte gönderilen örnekler doğrultusunda muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.

 

Yazımızın İliniz dahilinde bulunan Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile Döner Sermaye Saymanlıklarına duyurulması hususunda;

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Hakan AKSU

Bakan a.

Başkan Yardımcısı

 

Dağıtım:

81 İl Valiliğine

Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Yapılacak Muhasebe Kayıtları için tıklayınız